ریاضی-علوم کامپیوتر- المپیاد

ریاضیات _ علوم کامپیوتر _ المپیاد ریاضی و کامپیوتر

ریاضی-علوم کامپیوتر- المپیاد

ریاضیات _ علوم کامپیوتر _ المپیاد ریاضی و کامپیوتر

درباره ی من
دکتری ریاضی (ترکیبیات)
ارشد علوم کامپیوتر _ صنعتی شریف
hamid.kamely@yahoo.com
instagram: hamidkameli1366
61 10 739 0912
سوابق کاری من

کلاس های المپیاد :

کلاس های المپیاد ریاضی و کامپیوتر برای مقاطع متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم (مرحله یک، دو، آمادگی دوره ی تابستانه) برگزار می شود. برای شرکت در این کلاس ها با 61 10 739 0912 تماس بگیرید. 

رزومه ی کاری من  


برای آگاهی از نتایج المپیاد ریاضی و کامپیوتر سالهای گذشته به این مطالب رجوع کنید. 

 نتایج المپیاد ریاضی    نتایج المپیاد کامپیوتر   نتایج IMC   


المپیاد ریاضی :

       ترکیبیات

       هندسه

      نظریه اعداد

      جبر

      روشهای احتمالاتی در المپیاد

المپیاد کامپیوتر :

      ترکیبیات

      روشهای احتمالاتی در ترکیبیات

      گراف

      برنامه نویسی

      الگوریتم

___________________________________________________

کتاب های خوب برای المپیاد ریاضی 

کتاب هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند در اولویت بالاتری قرار دارند.

تعداد زیادی از کتاب هایی که در این صفحه برای دانلود گذاشته شده بود، از این قسمت حذف شد. با اینکه این کتاب ها هنوز هم در اینترنت برای دانلود موجود هستند، با این حال با توجه به اعتراض تعدادی از مولفان یا ناشران کتاب ها این کتاب ها که در حال حاضر تجدید چاپ شده اند از این صفحه حذف شده اند. تا چندین روز دیگر از کتاب های حذف شده فهرست و تعدادی از صفحات برای دانلود و آشنایی قرار داده خواهد شد. سعی خواهد شد فصلهایی از کتاب های حذف شده قرار داده شود تا هم به قانون کپی رایت احترام گذاشته شود، هم ناشران متضرر نشوند و هم دانش آموزان تا حدی با کتاب ها آشنا شده و در صورت تمایل آنها را خریداری کنند.
سعی می کنم کتابهایی که به صورت ترجمه هستند، حتما منبع انگلیسی آنها را برای دانلود قرار دهم.

جلوی هر کتاب مشخص شده است که برای کدام مرحله ی المپیاد مناسب است.

ترکیبیات :
1) ریاضیات انتخاب یا چگونه بدون شمارش بشماریم. دانلود
2) محافل ریاضی    مرحله 1

3) 250 مساله ی ترکیبیات (فاطمی )   مرحله 1    

*4) الفبای المپیاد ریاضی  مرحله 1و 2      

5) 102 مساله ی ترکیبات  : انگلیسی  مرحله 2

6) جلوه هایی از ترکیبیات (دانش پژوهان جوان)  مرحله 1 و 2

7) ترکیبیات (فاطمی ) مرحله 2

*8) استراتژی حل مساله : انگلیسی   فصل اکسترمال     مرحله 2

*9) اصول و فنون ترکیبیات : انگلیسی  مرحله 2  فصل تابع مولد   

*10) آنالیز ترکیبی (خوشخوان) مرحله 1

11) ترکیبیات شمارشی (خوشخوان)  مرحله 1 و2

*12) روش های ترکیبیات 1 (نشر ره آورد ، علی پور) مرحله 1

*13) روش های ترکیبیات 2 (نشر ره آورد ، علی پور)  مرحله 2

14) روشهای ترکیبیات 3و4 (نشر ره آورد) مرحله 2 و 3

15) روشهای احتمالاتی در المپیاد (انتشارات خوشخوان): بعد از خواندن مباحث دیگر ترکیبیات - مرحله 2 و 3 

16) Extremal-Combinatorics نوشته ی S.Jukna مرحله 3 

*17) Problem Solving Methods in Combinatorics  انگلیسی مرحله 2 و 3 نظریه اعداد :

1) محافل ریاضی  مرحله 1

*2) نظریه اعداد (انشارات فاطمی _ مریم میرزاخانی)  مرحله 2 و3

*3)تئوری اعداد (انتشارات خوشخوان _ مهدی صفا) مرحله 1 و2

4)250 مساله در نظریه اعداد (انتشارات فاطمی) مرحله 1

5) مسائل برگزیده نظریه اعداد (انتشارات خوشخوان) مرحله 1 و2

6) آشنایی با معادلات دیوفانتی مرحله 1 و2

7) 104 مساله نظریه اعداد :

*8) مسائلی در نظریه اعداد مقدماتی (PEN) (نویسنده ها  : Vandendriessche_P. , Lee_H)  : انگلیسی   مرحله 2 و3

            تمرین های پشنهادی از فصل A 

9)حل مساله و موضوعاتی منتخب در نظریه اعداد (2011) انگلیسی   مرحله 2

10) جزوه ای کوتاه از مسائل پیشرفته نظریه اعداد  دانلود  مرحله 2 و3

*11)آشنایی با نظریه اعداد (انتشارات فاطمی) مرحله 1


جبر :

1*) الفبای جبر در المپیاد ریاضی ( دانش پژوهان جوان ) مرحله 1

2)250 مساله در جبر (فاطمی) مرحله 1

*3) استراتژی های جبر (دانش پژوهان جوان) مرحله 2

4)101 مساله جبر (فاطمی)   انگلیسی     مرحله 1 و2

*5) موضوعاتی در نامساوی ها _ قضیه ها و تکنیک ها (نویسنده : Hojoo Lee)  : انگلیسی   مرحله 2

*6)موضوعاتی در جبر و آنالیز 2015 انگلیسی   مرحله 2

*7)آشنایی با جبر (انتشارات فاطمی) مرحله 1 (مقدماتی ترین کتاب در جبر)

8) چندجمله ای در چندجمله ای ها (خوشخوان) مرحله 1 و 2

9) نابرابری ها (خوشخوان) مرحله 2

*10) The Quest For Functions مرحله 2 : کتابی مناسب برای معادلات تابعی   

11) جزوه ی معادلات تابعی در مسابقات ریاضی :گرد آوری محمد مهدی طاهری 

12) کتاب Secrets in Inequalities  مرحله 2 و 3

13) جزوه ی Polynomials in One Variable برای آشنایی با چند جمله ای ها  

14) کتاب Inequalities, A Mathematical Olympiad Approach یک کتاب کوچک و جالب ، مرحله 2 


هندسه :

1) محافل ریاضی (فاطمی)  مرحله 1

*2) هندسه مسطحه (انتشارات خوشخوان)  مرحله 1 و 2 و 3

*3) آشنایی با هندسه (فاطمی) مرحله 1

*4) 250 مساله هندسه (فاطمی) مرحله 1

*5) مسائلی در هندسه مسطحه (مبتکران) مرحله 1 و 2

6) هندسه مسطحه (کورت ) (انتشارات فاطمی ) :  مرحله 2 و 3

7) دایره المعارف هندسه : جلدهای  : اول   دوم   سوم   چهارم  

8)هندسه (انتشارات فاطمی: جاوید ولیدشتی) مرحله 1 و 2

*9) هندسه از ابتدا تا ...  (فاطمی) برای شروع بسیار خوبه.


حل مساله المپیاد ریاضی  :

سوالات المپیاد ریاضی ایران مرحله اول، دوم، دوره تابستانه ، انتخاب تیم، جهانی  دانلود  

 استراتژی حل مساله :انگلیسی   فصل اکسترمال  

محافل ریاضی

*المپیاد های شوروی : دانلود مرحله 2 و 3

*المپیادهای ریاضی لنینگراد  مرحله 2

المپیاد های فیلیپین 2008_2009  دانلود

المپیادهای چین 2002 تا 2006  دانلود  _ مرحله 2

حل مساله از طریق مساله دانلود   _ مرحله 2

از اردوش تا کی اف دانلود مرحله 2 و 3

250 مساله  حساب  دانلود  مرحله 1 و 2

مسائل برگزیده ریاضی از سراسر دنیا (خوشخوان)  : انگلیسی   مرحله 1 و 2

المپیاد های ریاضی قزاقستان  دانلود 

المپیادهای ریاضی بالتیک  دانلود    

پانصد مساله ی پیکارجو  دانلود   مرحله 1 و 2

مینیاتورهای ریاضی  انگلیسی  مرحله 2 و 3

مساله های المپیادهای ریاضی در کشورهای مختلف  دانلود   مرحله 2

*تورنمنت شهر ها  جلد 4  جلد 5     مرحله 2

سوالات المپیاد ملی هند 2015 تا 2017  دانلود کتاب های خوب برای المپیاد کامپیوتر


ترکیبیات :
1) ریاضیات انتخاب یا چگونه بدون شمارش بشماریم  دانلود

2) محافل ریاضی  مرحله 1

3) 250 مساله ی ترکیبیات (فاطمی )   مرحله 1

*4) الفبای المپیاد ریاضی  مرحله 1 و 2

5) 102 مساله ی ترکیبات : انگلیسی   مرحله 2 و دوره ی تابستان

6) جلوه هایی از ترکیبیات (دانش پژوهان جوان) مرحله 1 و 2

7) ترکیبیات (فاطمی ) مرحله 2

*8) استراتژی حل مساله :انگلیسی   فصل اکسترمال    مرحله 2

*9) اصول و فنون ترکیبیات : دانلود  مرحله 2 و 3

*10) آنالیز ترکیبی (خوشخوان) مرحله 1

 11) ترکیبیات شمارشی (خوشخوان) مرحله 1 و 2

*12)روش های ترکیبیات 1 (نشر ره آورد ، علی پور) مرحله 1

*13)روش های ترکیبیات 2 (نشر ره آورد ، علی پور) مرحله 2

14) روشهای احتمالاتی در المپیاد (انتشارات خوشخوان): بعد از خواندن مباحث دیگر ترکیبیات _ مرحله 2 و دوره ی تابستان


گراف :

*آشنایی با نظریه گراف (فاطمی _ دکتر محمودیان ) مرحله 1

*نظریه گراف (وست ) : انگلیسی  مرحله 2 و دوره ی تابستان

نظریه گراف (باندی و مورتی) : دانلود  مرحله 2 و دوره ی تابستان

نظریه ی گراف (باندی و مورتی 2006) دانلود  مرحله 2 و دوره ی تابستان

درس هایی در نظریه گراف (علی پور) : دانلود  مرحله 2


الگوریتم ها :

*1) آشنایی با الگوریتم ها  (فاطمی _ دکتر یحیی تابش ) مرحله 1

2)طراحی الگوریتم با رویکردی خلاقانه (creative)  دانلود  مرحله 3

3) معماهای الگوریتمی  مرحله 2 و 3

4) مساله های الگوریتمی   مرحله 3

5) Competetive Programming: نوشته ی Steven Halim  دانلود  مرحله 3

*5)  introduction to algorithm (CLRS  (مقدمه ای بر طراحی و تحلیل الگوریتم ها) : دانلود _ مرحله 3 و دوره تابستان

*6) برنامه سازی پویا: دانلود   یک جزوه ی کوتاه آموزشی در مورد dynamic programming : مرحله 3 و دوره تابستان 

*7) جزوه های الگوریتم در مطلب الگوریتم  

برنامه نویسی

*1) دایتل - دایتل  دانلود  مرحله 3 و بعد از آن


حل مساله المپیاد کامپیوتر  :

*سوالات المپیاد کامپیوتر  مرحله اول  دانلود     برگرفته از سایت iranoi.org
*سوالات المپیاد کامپیوتر  مرحله دوم  دانلود    برگرفته از سایت iranoi.org
 *مرحله دوم 93 به همراه کلید  دانلود  برگرفته از سایت iranoi.org
* مرحله اول 94  دانلود  برگرفته از سایت Opedia.ir
* مرحله اول 95 دانلود
* مرحله دوم 95 دانلود

*المپیادهای کامپیوتر ایران (2 جلدی : مرحله اول ) : (انتشارات فاطمی ، نویسنده : فولادی)

گشترشی بر المپیادهای کامپیوتر ایران   _ مرحله 2

*پاسخی بر المپیاد های کامپیوتر ایران(مرحله 2)

استراتژی حل مساله :انگلیسی    فصل اکسترمال  

محافل ریاضی

*المپیاد های شوروی : دانلود

تورنمنت شهرها

*سوالات مسابقات برنامه نویسی SGU و Codeforces

سایت برنامه نویسی   projecteuler   

سایت برنامه نویسی codility

سایت برنامه نویسی  USACO   

نظرات  (۳۰۷)

با سلام
یه سوالی داشتم که ذهنمو خیلی درگیر کرده
فصل دوم کتاب اصول فنون ترکیبیات یه سری تمرین داره که به ظاهر تمرینات شمارش هستن (تناظر یک به یک)
که  میگ یه تساوی رو اثبات کنین

بعد یه مدت طولانی که نتونستم از طریق تناظر اثبات کنم مجبور شدم حل المسائل کتاب رو تهیه کنم
تو حل المسائل از طریف روابط ریاضی اثبات کرده بود.

اما همش حس میکنم اثبات باید از طریق تناظر باشه و تو ذهنم نمیگنجه ریاضیاتی اثبات کنم (فک کنم یه جور وسواس باشه)
از طرفی به نظرم اونقدی مهارت شمارش پیدا کردم که اگر قرار بود از طریق تناظر حل بشه میتونستم حلشون کنم (حداقل پس از دیدن اثبات ریاضیش)

حالا سوال اینه آیا همین که بتونم ریاضیاتی اثباتش کنم کافیه یا حتما باید از طریق تناظرم به نتیجه برسم ؟ (با توجه به این که کتاب برای شمارشه ن محاسبه صرفا ریاضیاتی)

سوالات ۴۱ - 42 - 43 - ۵۴ (به جز ج ، د ، و)
خیلی ممنون میشم بتونین کمکم کنین
پاسخ:
سلام. این مهمه که بتونی با تناظر حل کنی. 
فصل 7 آنالیز ترکیبی خوشخوان، فصل بسط دو جمله ای آنالیز ترکیبی الگو، کتاب ترکیبیات شمارشی خوشخوان فصل دوگونه شمردن و فصل تناظر یک به یک کلی مساله ی خوب در این مورد می تونی ببینی
۱۴ دی ۹۷ ، ۲۱:۲۰ محمدرضا قلیچ خانی
سلام جناب آقای کاملی.خسته نباشید.
مزاحمتون شدم در رابطه با اینکه آیا فکر کردن روی سوالات هم سطح مرحله ۲ المپیاد ریاضی الان با توجه به اینکه نهم هستو آیا برام زوده؟
پاسخ:
سلام. مرسی 
بستگی به سطحت داره. مرحله اول ها رو در زمان آزمون بزن و درصد بگیر. درصد ها رو بهم بگو 
۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۱:۱۸ محمدرضا قلیچ خانی
سلام آقای کاملی 
با توجه به اینکه من الان نهم هستم مرحله اول المپیاد ریاضی ۹۶ رو ۳۲ درصد  زدم. شما سطح من رو چگونه ارزیابی می کنید؟
با تشکر.
پاسخ:
خیلی خوبه و امیدوار کننده. با این درصد امسال هم قبول می شی . البته سعی کن همین طور بالاتر هم بره.
سلام،
من دانش آموز پایه نهم هستم و می خواستم در مورد مطالعه المپیاد ریاضی از شما راهنمایی بگیرم. تا حالا من این کتاب ها رو خوندم

نظریه اعداد: چهار فصل از تئوری اعداد مهدی صفا و سه فصل از نظریه اعداد مریم میرزاخانی
ترکیبیات: تا سرفصل اصل شمول و عدم شمول از آنالیز ترکیبی علیپور و دو فصل ترکیبیات محافل ریاضی - کتاب ترکیبیات زرد رو تازه شروع کردم
هندسه: تقریبا کل کتاب هندسه صفر - تا اوایل فصل چهار هندسه مسطحه خوشخوان
جبر: تازه شروع کردم و دارم بخش جبر کتاب مباحث و مسائل مرحله اول انتشارات الگو رو میخونم - تا حدی هم کتاب آشنایی با جبرو خوندم

اگه ممکنه لطفا راهنمایی کنید که از این به بعد چیکار کنم
خیلی ممنون
پاسخ:
سلام. 
برای هندسه سوالات 3 فصل اول رو کامل حل کن. 
می تونی الفبای هندسه رو هم کامل بخونی. 

برای نظریه به نظرم تئوری رو کامل کن بعد جزوه هایی که در وبلاگ گزاشتم رو بخون. 

ترکیبیات: ترکیبیات زرد رو نمی خواد فعلا. روشهای ترکیبیات 1 رو کامل بخون. 

جبر:آشنایی با جبر و الفبای جبر رو کامل بخون. 
یه چیز یادم رفت بگم که برادرم تابستون همین سال سوال های مسابقات ریاضی کانگرو (انتشارات فاطمی) سال هفتم و هشتم رو حل میکرد
حدود هفتاد درصد سوالها رو درست پاسخ می داد
با تشکر

پاسخ:
خیلی خوبه. 
با این وجود کتابهایی که در همون مطلب معرفی کردم براش خوبه . 
سلام  خیلی ممنونم از راهنمایی های بسیار خوبتون
راستش من برای برادرم میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم
ولی سوالم رو کلی تر میپرسم تا برای بقیه دوستان هم مفید باشه
برادرم از سه سال پیش که کلاس چهارم رو تموم کرده بود سوالهای ریاضیات کانگرو کلاس سوم و چهارم زو شروع کرد به حل کردن
و الآن که کلاس هشتم هستش سوالهای مسابقات ریاضی کانگرو کلاس هفتم و هشتم رو هم تموم کرده


هدفم اینه که برای المپیاد کامپیوتر آماده بشه
 
1 : آیا الآن در این مقطع لازمه که منابع المپیادی بخونه ؟یا اینکه سرفصل های درسی کتاب مدرسه رو بخونه تا سال بعد که نهم میشه مثلا با کتاب آشنایی با ترکیبیات شروع کنه ؟

2 : اگه الآن بخواد که منابع المپیاد برای هدف المپیاد کامپیوتر بخونه , چه کتابی رو بخونه ؟
 3 : اگه الآن بخواد سرفصل های درسی مدرسه توی همین مقطعی که هست (هشتم) رو یه کتاب کمک آموزشی بخونه چه منبعی رو بخونه ؟(آیا لازم هست که کتابی که انتخاب میکنه یکم چاشنی المپیادی هم داشته باشه ؟؟ مثلا منابعی که کمک آموزشی تیزهوشان هستش)

4 : مناسب ترین زمان برای شروع خواندن منابع المپیادی چه مقطعی هستش و چه منبعی ؟؟ (که به نظر من برای شروع کتاب آشنایی با ترکیبیات تألیف : احمد محمودی , پویا رونق , کسری علیشاهی خیلی مناسبه اگه اشتباه میکنم لطفا تصحیح بفرمایید)

ممنون از لطفتون
در پناه حق
پاسخ:
سلام. 
به نظرم اون کتاب رو نخونه. 

با استفاده از یکی از کتابهای کمک درسی (مثلا مبتکران حسین انصاری و سیامک قادر ) روی مباحث کتاب درسی مسلط تر بشه 
و به طور موازی هم می تونه برای المپیاد شروع کنه. 
برای شروع از کتاب هایی که در مطلب IMC-مسابقات ریاضی راهنمایی معرفی کردم استفاده کنید. 
شما تو imo چه مدالی دارید 
پاسخ:
سلام. مدال ندارم. 
سلام.
با تشکر از سایت عالیتون
من از اول مهر امسال که دهم هستم المپیاد رو شروع کردم. و خوب هم دارم میخوانم یعنی تقریبا روزی 7 یا 8 ساعت.
میخاستم ازتون بپرسم که چه کتاب هایی رو فعلا در سطح مرحله اول بخوانم و از چه روش های درس خواندن استفاده کنم که بتونم مرحله اول ریاضی و کامپیوتر رو حدود پنجاه شصت درصد بزنم؟
و همچنین برای مرجله دو چه کتابایی مناسبه؟
و سوال آخر اینکه احتمال اینکه امسال مدال بیارم چقدره؟
با تشکر
پاسخ:
سلام. هنوز در مورد مدال نمی تونم نظری بدم. 
برای مرحله اول مهم ترین کار اینه که سوالهای مرحله اول حدود 10 سال اخیر رو کامل حل کن و راه حل ها رو کامل بخون و یاد بگیر. 
به نظر من توی این دو ماه این کار از همه چی مهم تره. 
اگر وقت بیشتری داشتی می تونی کتاب روشهای ترکیبیات 1 رو هم بخونی. 
در مورد مرحله دو در یک مطلب در همین وبلاگ کتاب معرفی شده . 
اخه من فقط در خانه میتونم انقدر مساله حل کنم
سر امتحان هم میتونم اما کمتر
خیلی استرس میگیرم نمیدونم چرا و نمیتونم درست تجزیه و تحلیل کنم 
از صفحه هی ام سی قدم به قدم استفاده میکنم و یه چند جواب فرستاده بودم
واقعا ممنون از شما 
چون من اصفهان زندگی میکنم خوب شرایط رو ندارم ولی نمیدونم چرا اصفهان به عنوان بزرگترین استان بعد تهران امکانات اموزشی خیلی کمتری نسبت به تهران داره
فقط میتونن پارک بسازن!
خیلی ممنون از شما که سئولات رو در اختیار همگان قرار میدید
پاسخ:
خواهش می کنم. سعی می کنم سوالات بیشتری قرار بدم. 
سلام 
ببخشید من وقتی هفتم بودم سوالات ای ام سی مرحله سوم(جهانی)رو میزدم و تا سال 2009 تقریبا همه مسائلش رو حل میکردم یا بیشترشو
اما سالهای اولش رو همشو حل میکردم 
شانس قبولی دارم امسال که هشتمم ؟

پاسخ:
بله . به تلاشتون ادامه بدین. از صفحه ی IMC قدم به قدم استفاده کنید.
ممنون.یعنی روزی باید چه قد بخونیم؟
پاسخ:
یک ساعت در روز خوبه. 
ببخشید میشه بدون شرکت در کلاس های المپیاد مدال در المپیاد مبتکران گرفت؟پایه ی هفتم سمپاد من بدون اینکه کلاس برم سمپاد قبول شدم.
پاسخ:
بله می شه. اما مستمر و پر تلاش بخون. از صفحه ی IMC-قدم به قدم هم می تونی سوال برداری و حل کنی. 
برای المپیاد کامپیوتر بعد از آنالیز ترکیبی الگو  وآنالیز ترکیبی خوشخوان چه کتابی رو بخونم.
حدود چند درصر سوالات المپیاد کامپیوتر ترکیبیاته.
میشه فقط با خوندن ترکیبیات مرحله اول المپیاد کامپیوتر قبول شد
پاسخ:
برای المپیاد کامپیوتر مرحله اول ترکیبیات تا حد زیادی کافیه.
کمی گراف و برنامه نویسی هم یاد بگیری به دردت می خوره. 
ببخشید نمیشه  از تئوری اعداد خوشخوان شروع کنیم؟چون اونو دارم میگم یا حتما باید از آشنایی با نظریه ی اعداد شروع کنیم.
بعد ۲۵۰ مسالشم باید بخرم؟پاسخ:
به نظرم از آشنایی با نظریه اعداد شروع کنی راحت تری . اما اگر نمی خوای هزینه کنی می تونی خوشخوان رو هم بخونی. 
بعد از این کتابها باید تا حدی مساله حل کنی که آماده بشی. 250 مساله کتاب خوبیه و سخت هم نیست. اگر بخونی خوبه. 

با سلام دوباره دارم میرم یازدهم
با عرض سلام و خسته نباشید یه سوال داشتم و اون اینه که برای جبر و نظریه ی اعداد بهتره که از کدوم کتاب شروع کنیم
پاسخ:
سلام. مرسی . 
با توجه به اینکه میری یازدهم . 
آشنایی با جبر فاطمی و آشنایی با نظریه اعداد فاطمی برای شروع خوبن. فقط حداکثر تا پایان تابستون باید بتونی کامل تمومشون کنی و مسائلشون رو هم کامل حل کنی.
۲۲ خرداد ۹۶ ، ۲۱:۴۰ خرید بک لینک
سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این
خوبی سپاسگزارم
مگه این کتاب در بازار موجود است
پاسخ:
در حال حاضر نمی دونم موجود هست یا نه. 
بعد از خوندن کتاب آشنایی با نظریه اعداد برای نظریه چی بخونم.
حدود ۹۰ درصد مساعل    رو به غیر از ستاره دار ها رو خودم تونستم حل کنم و بعضی از ستاره داراش رو هم  حل کردم
پاسخ:
تئوری اعداد مهدی صفا انتشارات خوشخوان رو بخون . 
۱۷ خرداد ۹۶ ، ۰۱:۰۵ خرید بک لینک ارزان
سلام.وبسایتتون فوق العادس.به کارتون ادامه
بدین
پاسخ:
خیلی لطف دارید. نظر شما به آدم انرژی می ده. 
مساعلش رو هم تقریبا همرو حل کردم
بعد از خوندن کتاب الفبای هندسه برای هندسه چه کتابی  رو بخونم
پاسخ:
مسائل رو کامل حل کن. بعد بورو کتاب بعدی. 
کتاب هندسه مسطحه رو می تونی شروع کنی . 
البته مهم حل کردن مساله است و فقط خوندن کتاب مهم نیست. 
به نظر شما کتاب آشنایی با الگوریتم ها برای سروی الگوریتم خوبه؟ سخت کا نیست؟🌋
پاسخ:
سلام. بله خوبه . 
من خفتنم و میخوام از الان برای المپیاد بخونم که مرحله دو رو قبول شم.
برای ترکیبات آنالیز ترکیبی الگو رو فقط فصل استقرا رو میخوندم و آنالیز ترکیبی خوشخوان فقط دو فصل آخر رو نخوندم
برای هندسه هندسه از ابتدا تا... رو کامل و الفبای هندسه رو دو فصل اولش رو خوندم
برای نظریه اعداد آشنایی با نظریه اعداد فقط دو فصل آخرش رو میخوندم

برای جبر آشنایی با جبر فصل اول رو خوندم
کتاب IMCجهانی رو هم کامل حل کردم و تقریبا همه سوالات رو خودم تونستم حل کنم
پاسخ:
برای ترکیبیات آنالیز ترکیبی خوشخوان رو هم بخونی خوبه. اول سعی کن سوالهای تالیفی رو حل کنی. 

از حالا به نظرم تا مدتی مساله حل کن. مثلا می تونی کتاب کانگورو 7 و8   و کانگورو 9و 10 رو بخونی و کامل مساله هاش رو حل کنی. 
سلام آقای کاملی
من کلاس نهم هستم و میخوام برای المپیاد شروع کنم به خوندن،کتابای  هم دارم،لطفا ترتیب خوندن کتابارو برای من که تازه میخوام شروع کنم بگید و ایا میشهزی با خوندن همین کتابا و حل سواایاسوالایره های گذشته مرحله اول رو قبول شد
کتابای من:آنالیز ترکیبی ثروتی خوشخوان،آنالیز ترکیبی علیپور نشرالگو،آشنایی با المپیاد ریاضی از طریق حل مسئله فاطمی،آمادگی برای المپیاد ریاضی خوشخوان،مقدمه ای بر تئوری اعداد مهدی صفا خوشخوان،آشنایی با جبر،250مسئله هندسه،محافل ریاضی،آشنایی با هندسه،هندسه مسطحه خوشخوان از مقدمات تا المپیاد،الفبای المپیاد ریاضی،المپیاد های ریاضی بلژیک
پاسخ:
این کتاب ها رو اینجوری بخون. 
آنالیز ترکیبی الگو و آنالیز ترکیبی خوشخوان رو با هم بخون. با هم جلو ببر . 
آشنایی با جبر ، آشنایی با هندسه  
آمادگی برای المپیاد ریاضی خوشخوان، 250 مساله ی جبر ، 250 مساله ی هندسه 

مقدمه ای بر تئوری اعداد، هندسه مسطحه ، محافل  

بلژیک رو می تونی بخونی برای مساله حل کردن بیشتر . 
خیلی ممنون از راهنماییتون
همین در سطح imcنیاز دارم
پاسخ:
آنالیز ترکیبی انتشارات خوشخوان
آنالیز ترکیبی نشر الگو
هندسه از ابتدا تا ... انتشارات فاطمی
حل سوالات imc سالهای قبل
سلام اقا ی کاملی سایت تون بی نظیر یک سوال داشتم یه کتاب عالی برای المپیاد ها معرفی میکنین  با تشکر
پاسخ:
سلام. مرسی . در این صفحه در هر موضوع تعداد زیادی کتاب معرفی کردم.
برای المپیاد لازمه در هر مبحث کتاب های خاص خودش رو بخونید و یک کتاب کافی نیست.

کتاب های حل مساله که معرفی کردم خیلی خوب هستند اما لازمه بعد از خوندن تعدادی کتاب در هر زمینه ، شروع به خوندن کتاب های حل مساله کنی.

در چه سطحی کتاب نیاز دارید ؟
کتاب روش های احتمالی در المپیاد برای مرحله ۱ می تونه کارساز باشه
پاسخ:
این کتاب برای مرحله 3 و تا حدی برای مرحله دو المپیاد کامپیوتر و ریاضی مفیده. برای مرحله اول نیازی به خوندن این کتاب نیست.
برای دانشجو هایی که مسابقات دانشجویی هم شرکت می کنند می تونه مفید باشه.
سلام آقای کاملی عزیزم عید شما مبارک

چند سوال دارم خدمتتون.

اولا چجوری میتونم مطمئن بشم که سوالات المپیاد شوروی و امسال اون مثل لینینگراد کلا تریبیاتی هایی که خییلی سوالات نابی هستن رو بتونم کامل درک کنم؟ یعنی درک عمیق طوری که بفهمم این سوال چیه از کجا اومد چرا راه حلش این شده و اگر سوال شبیهش اومد بتونم راحت حل کنم در اصل مغز ترکیبیاتیم قوی شه خیلی قوی.


دوما برای اینکه مطمئن باشم سوالات ترکیبیات جهانی رو میتونم در زمان مناسب حل کنم بعد از اون کتابای بالا شما چه کاری رو پیشنهاد میدید؟ هم جهانی ریاضی هم جهانی کامپیوتر البته اگر ترکیبیات داره.

میخوام هوشمند ترکیبیات بشم .

من میدونم هر علمی اگر داخلش نفوذ کنی و خلاق باشی میتونی روشهای زیادی برای حل مسئله و کاهش پیچیدگی مسئله پیدا کنی..من میخوام در ترکیبیات اینجوری بشم.


از شما راهنمایی میخوام آقای کاملی عزیز و گرامی.
که چطوری باید به مسئله نگاه کنم تا بتونم حلش کنم؟ روش دیدن مسئله روش دیدن یا ندیدن راه حلش..روش درک عمیقش. اینارو به من توضیح بدید ممنون میشم

یک پیشنهاد برای شما دارم.

شما به نظرم بهتر هست یک کاناب در یوتیوب و آارات بزنید و همچنین وبلاگتون رو با قالب بهتر تبدیل به نوعی وبسایت بکنید که در جذب مخاطب بسیار موثر هست همچنین میتونید از کلاسهای خصوصیتون "مثلا دوره جکع بندی ترکیبیات برای مرحله دوم آقای کاملی" فیلم بگیرید و بفروشیدش توی سایت مطمئنم کلی میخرنش.


آقا مرسی یا علی

پاسخ:
سلام عید شما هم مبارک .

1) به نظرم در ابتدا از کتاب هایی که تکنیک ها رو دسته بندی کرده سوال حل کنید. به عنوان مثال ابتدا شمارش رو کامل بخونین . در ادامه مثلا کتابهایی مثلث استراتژی حل مساله یا روشهای ترکیبیات 2 رو بخونین. این کتابها تکینیک ها رو در کنار هم جمع آوری کرده اند. بعد از این به نظرم باید تا جایی که می تونین مساله حل کنین . این کار باعث می شه تکنیک های زیادی در ذهنتون باشه و در مسائل جدید خیلی بهتر بتونین فکر کنین و از ایده های مسائل قبلی و ترکیب اونها استفاده کنین.

2) جهانی کامپیوتر برنامه نویسیه . اما حل مسائل ترکیبیات خیلی خیلی می تونه کمک کنه در تحلیل بهتر مسائل. برای حل مسائل ترکیبیات المپیاد های جهانی کتابهایی که در صفحه ی المپیاد در بخش ترکیبیات معرفی شده کافی هستند. خوندن این کتاب ها خیلی وقت نیاز دارند. بعد از اینها فقط مساله حل کنید.

سعی کنین مساله هایی که حل می کنین رو برای یک نفر توضیح بدین. کمک می کنه درکتون خیلی بالاتر بره.

حتما از پیشنهادتون در صورت امکان استفاده می کنم. مرسی .
۱۵ بهمن ۹۵ ، ۰۰:۲۵ دانش آموز حلی 6
ببخشید سلام سوالایی که داده بودید رو حل کردم سوال جدید بخوام حل کنم باید از گجا حل کنم؟

پاسخ:
از بخش imc نمونه سوال حل کن.
به نظر شما با نمره ی 39 تو المپیاد ریاضی امسال میشه قبول شد؟

پاسخ:
به احتمال خیلی زیاد قبول می شی. البته باز هم همه چیز به نمره ی بقیه بستگی داره.
سلام
من توی المپیاد کامپیوتر 7 تا درست دارم و 2 تا غلط......می خوام بدونم با این وضع که نمر من 26 میشه.....قبول میشم یا نه؟؟؟؟؟

پاسخ:
احتمال داره. اما زیاد نیست. پارسال با این نمره قبول نمی شدی. اما امسال شاید کف نمره بیاد پایین تر. به نظر من بخون. ضرر نمی کنی. فوقش کلی چیز یاد می گیری.
۰۴ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۴ دانش آموز حلی 6
از تمرین های گراف اگر سوال داشتیم از کی بپرسیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
در مدرسه سر کلاس رفع اشکال خواهد شد.
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه. من یک دانش آموز پایه نهم هستم که بعلت بی توجهی مدرسه به المپیاد ریاضی دیر متوجه آزمون شدم،فکر میکنم آزمون حدود یکماه دیگست و باتوجه به وقت بسیار کم من برای قبولی در این المپیاد چه کار باید بکنم؟ ممنون از زحماتتون لطفا فامیل شریفتون رو هم بفرمایید  
پاسخ:
برای المپیاد هندسه منظورته ؟ المپیاد مبتکران ؟ آی ام سی ؟ یا مسابقه ی دیگه ای
سلام 
کتاب های خوب هندسه چند تا معرفی میکنین لطفا
هم مقدماتی و هم متوسط 
پاسخ:
مقدماتی:
هندسه از ابتدا تا ....  انتشارات فاطمی
هندسه جامع مبتکران  
آشنایی با هندسه  فاطمی
250 مساله هندسه  فاطمی

متوسط و بالاتر :
هندسه مسطحه خوشخوان
هندسه  مبتکران بهمن اصلاح پذیر
هندسه   فاطمی نوشته ی جاوید ولیدشتی
۰۹ دی ۹۵ ، ۲۳:۱۸ دانش آموز حلی 6
دیگه تمرین برا ما نمیزارید ؟

پاسخ:
در حال تغییر دادن بخش مدارس هستم. فعلا تمرینی اگر قرار باشد بزارم یا در کلاس تمرین می دم یا در گروه تلگرامتون می زارم.
سلام من پایه نهم هستم و میخوام سال دیگه برم یه مدرسه واسه المپیاد ریاضی یا کامپیوتر به نظر شما ادونس علامه بهتره یا انرژی اتمی؟مدرسه ی دیگه ای هست که قسمت مخصوص المپیاد داشته باشه و بهتر باشه؟
پاسخ:
برای المپیاد ریاضی به نظر من انرژی و حلی 1 از ادونس علامه بهترن.
برای المپیاد کامپیوتر حلی 1 از انرژی و ادونس بهتره.
ویک سوال دیگه:
 کلا در مقطع دوره اول متوسطه چند تا مسابقه و المپیاد ریاضی وجود داه؟
پاسخ:
در ایران IMC، المپیاد نوجوانان (مبتکران)، کانگورو و مسابقات دیگری که خانه ی ریاضی برگزار می کنه و تیم اعزام می کنه.
با IMCچه فرقی داره؟
پاسخ:
فرقی نداره. یکی از این مسابقات IMC است.
آقا ببخشید،منظور از المپیاد ریاضی - راهنمایی چیه؟
پاسخ:
مسابقات ریاضی است که در مقطع متوسطه ی اول برگزار می شود.
سلام بر شما.
لطفا تمام کتبی را که به ترتیب برای مرحله ی اول المپیاد ریاضی باید خواند معرفی کنید.لازم و کافی باشد لطفا.
از پیش نیاز بگویید تا پایان مرحله ی اول(منظور آخرین مبحث مرحله ی اول المپیاد ریاضی).
بدون در نظر گرفتن سطح بنده.لازم و کافی به همراه حل مسأله لطفا.
با تشکر
پاسخ:
در ایمیل پاسخ کامل دادم.
سلام برای شروع آلیز ترکیبی علی پور بهتره یا خوشخوان ممنون از وبلاگ خوبتون
پاسخ:
درسهای الگو رو بخون اما تمرین های خوشخوان رو حل کن.
برای شروع سوالهای غیر ستاره دار الگو بهتره و ساده تره.
من پایه هشتم هستم
میخواستم بدونم که از چه پایه ای اجازه شرکت در المپیاد ریاضی و کامپیوتر رو دارم و در چه پایه ای بصورت ازمایشی میت نم شرکت کنم؟
پاسخ:
در حال حاضر فقط پایه ی دهم و یازدهم می تونند در این المپیاد ها شرکت کنند. اما بچه های زیادی از پایه ی نهم خودشون رو آماده می کنند. اما آزمایشی آزمون برگزار نمی شه.
سلام.
الگوریتم چیه?
پاسخ:
به طور کلی روش هایی برای حل مسائل است.
لینک   در این لینک توضیح های مفصل تری هست.
آیا امکان دارد کسی امسال در پایه 9 باشد وسال بعد (یعنی 10)در المپیاد کمپیوتر مرحله ی 2 قبول شود؟؟؟
پاسخ:
بله . خیلی ها در سال دهم در المپیاد مرحله دو قبول می شوند. بستگی دارد چقدر تلاش مستمر و منظم داشته باشید.
اگه واقعا میشه کتاب مقدمه ای بر تئوری اعداد  را برای دانلودقرار دهید ممنون میشم
پاسخ:
این کتاب در بازار برای فروش موجود است و نمی توانم برای دانلود بزارم. موفق باشید.
با سلام چقدر احتمال داره یک کلاس 10همی در المپیاد کامپیوترسال بعد قبول شود؟؟؟؟
پاسخ:
کم نیست. بستگی به تلاش شما داره.
۱۸ مرداد ۹۵ ، ۲۰:۳۹ سبد پارسا صالحی
سلام استاد.سید پارسا. صالحی هستم .میخواستم بپرسم طراحان سوالات مرحله جهانی imc که میخوایم شرکت کنیم کشور میزبان طراحی میکند یا گروه خاصی مسول طرح سوالات هستند؟لطفا کمی در این مورد توضیح دهید.
پاسخ:
از هر کشوری سوال پیشنهاد می شه اما یک کمیته تصمیم میگره کدوم سوالها انتخاب بشن.
۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۴:۰۰ محمد عرشیا بهمنی إز حلی ٣
ببخشید یک سوْال میشه أیدی تلگرام این سایت را بفرستید 
پاسخ:
این سایت آی دی تلگرام ندارد. اما شماره ی ای که در صفحه ی اصلی گزاشتم شماره ی خودمه و تلگرام هم دارم.
سلام
فقط با خوندن ترکیبیات می تونیم مرحله ی اول المپیاد ریاضی قبول شیم؟
پاسخ:
نه. مگر اینکه درسهای دیگه رو خوب بلد باشید. باید جبر، نظریه اعداد، هندسه و ترکیبیات خونده بشه.
اگر فقط به خواندن ترکیبیات علاقه دارید می تونید بیشتر هدفتون رو برای المپیاد کامپیوتر بزارید.
برای کلاس هفتم ومرحله 1 المپیاد.
پاسخ:
برای هفتم کتاب های آی ام سی و کتابچه های المپیاد مبتکران مناسبه .
برای المپیاد مرحله اول هم کتاب هندسه نوشته ی بهمن اصلاح پذیر خوبه.

مثلا چه کتابی از انتشارات مبتکران
پاسخ:
برای سال چندم و چه هدفی کتاب می خوایید.

مثلا از کتابهای خوبش استراتژی حل مساله است.
انتشارات مبتکران چطور?
پاسخ:
اون هم تعدادی کتاب المپیاد داره. اما همش خوب نیست.
بهترین انتشارات برای المپیاد چیه
پاسخ:
هر انتشاراتی کتاب های خوبی داره.
فاطمی ، خوشخوان، دانش پژوهان جوان  هر کدوم تعدادی کتاب خوب دارند.
۰۲ تیر ۹۵ ، ۱۵:۲۵ t, 7utiu, t7u, uit, iu, uti, 776t, 776t, 7u76666666u6u666tk7ukuit,
سلام.
هزینه کلاس های المپیاد برای مرحله 1 دوره اول متوسطه چقدره?
پاسخ:
با شماره ی 09127391061 تماس بگیرید.
۲۶ خرداد ۹۵ ، ۲۱:۲۲ t, 7utiu, t7u, uit, iu, uti, 776t, 776t, 7u76666666u6u666tk7ukuit,
کلاس المپیا فیزیک هم میزارید
پاسخ:
خودم برگزار نمی کنم. اما تیمی که با هم کار می کنیم کلاس المپیاد فیزیک هم برگزار می کنند.
تورنومنت شهر ها دانلود نمیشه
2 مگابایت منو هروم کردی .......................................................................
پاسخ:
دانلود شده پس. منظورت اینه که باز نمی شه. فرمت فایلها djvu است و با نرم افزاری که در مطلب نرم افزار های ریاضی گزاشتم می تونی بازش کنی.

هروم = حروم
کف قبولی مرحله 1 چقدره
پاسخ:
بستگی به سختی سوالات و شرکت کننده ها داره. کف معلوم نیست. امار ها از نمرات بچه ها بدست میاد که عموما اعتبار نداره.
دو تا انالیز ترکیبیا با یکم روش ها
پاسخ:
آنالیز ترکیبی الگو 2 فصل آخر
الفبا فصل استقرا
استراتژی حل مساله : 4 فصل اول
ترکیبیات شمارشی : کامل
روشهای ترکیبیات 2

با همین ترتیب بخون.
برای مرحله 2 کامپپیوتر استراتژی و روش 2 کافیه؟؟
پاسخ:
اگر خوب خونده بشه و سعی کنی مسائل رو خودت حل کنی.
کمی از روشهای 3 هم لازمه.

سلام..من خیالم بابت مرحله 1 راحته...فقط میخواستم ببینم الان دومم تموم شده و میرم سوم...میتونم منابع مرحله 2 رو بخونم؟؟ اگه نه میشه بگید کدوما تتو الویتن؟؟
در ضمن برا المپیاد کامپیوتر
پاسخ:
وقتت کمه و باید زیاد بخونی .
تا حالا چیا خوند. می تونی بهم ایمیل بزنی و دقیق بگی تا حالا چی خوندی که بتونم دقیق راهنماییت کنم.
برای هشتم دوره ی اول
پاسخ:
شاید . اگر 8 نفر قبول کنن احتمالش زیاد نیست.
با سلام برای مرحله ی دوم imc هشتم اکر یک تشریحی و 8 پاسخ کوتاه را درست بزنیم قبول میشویم؟؟

پاسخ:
هشتم منظورت دوره ی دومه یا دوره ی اول ؟ اگر منظورت دور ه ی دومه فکر نمی کنم قبول بشی .
سلام من 3تا پاسخ کوتاه و 1 تشریحی رو جواب ندادم به نظر شما امکان قبولیم 50 به بالا است
پاسخ:
اگر جوابهایی که دادی درست باشه . خیلی احتمالش هست.
سلام کف قبولی مرحله دوم imc حدود چند سوال است 
پاسخ:
برای گرفتن 8 نفر فکر می کنم حدودا 9 یا 10 سوال پاسخ کوتاه  و یک تشریحی باشه. البته این حدس منه. اصلا معلوم نیست درست باشه .
از راهنمایی تون ممنونم
پاسخ:
خواهش می کنم. موفق باشید.
چرا؟
یعنی من الآن برای المپیاد نخونم؟
پاسخ:
فکر نمی کنم قانون شرکت در المپیاد ها بهت این اجازه رو بده . باز هم پیگیری کن. البته برای شرکت در المپیاد کامپیوتر به نظر من نیاز به داشتن پایه ی قوی ریاضی هستش.
۱۰ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۹:۵۱ سید پارسا صالحی اسکویی
حضور محترم استاد گرامی سلام عرض میکنم
از دانش اموزان علامه طباطبایی(گلستان) هشتم (کلاس های imc دوشنبه ) میباشم خواهشمندم در صورت امکان کلیه ی فایل های pdf سوالات مرحله دوم به انضمام پاسخ ها و راه حل ها سال های مختلف را برای اینجانب ایمیل فرمایید.
 از زحمات جنابعالی در کلاس های درسی تشکر و قدردانی مینمایم.
سید پارسا صالحی اسکویی
پاسخ:
تمام فایلهایی که در اختیار دارم روی وبلاگ قرار داده شده است. در مطلب IMc  . فایلی حاوی پاسخ ها ندارم .
منظورم اینه که افرادی که سال سوم فنی هستن می تونند در دوره ی تابستون شرکت کنند(با فرض قبولی در مرحله ی دوم و سوم)
پاسخ:
نه. از رشته ی ریاضی و فیزیک می تونن شرکت کنن.
بله این رو می دونم فقط می خواستم بدونم که روال کارش چجوریه

پاسخ:
من دقیقا متوجه سوال شما نمی شم؟
کسایی که سال سوم هستن و کنکور دارن می تونن تو دوره ی تابستون شرکت کنند یا نه؟
پاسخ:
دوره ی تابستون باشگاه دانش پژوهان رو در صورتی می تونید شرکت کنید که مرحله دو قبول شید.
سلام
یعنی با خوندن این مباحث مرحله ی اول رو صد در صد قبول میشم.
منظورم معرفی یه کتاب جدید نیست، منظورم اینه که اولویت خوندن همین کتاب ها رو برام بنویسید.
البته با کمال تشکر.
پاسخ:
آنالیز ترکیبی خوشخوان
روش های ترکیبیات 1
2 فصل آخر آنالیز ترکیبی نشر الگو
استقرای الفبا
4 فصل اول  استراتژی
روش های ترکیبیات 2
سلام
لطفا ترتیب خوندن بقیه ی کتاب ها بجز اونایی که توی سایت نوشتید رو برام می نویسید.
پاسخ:
کتاب هایی که در این جا برای المپیاد معرفی شده اند کافی هستند. کتاب مفید دیگه ای میشناسید؟
۲۳ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۵۵ محمد عرشیا بهمنی
سلام و عرض و ادب من دانش آموزه هفتم مدرسه علامه حلی ٣ هستم ٠از شما خواهشمندم نسبت به معرفی کتاب های ریاضی بنده را رهنمایی بفرمایید جهت آماده  شدن در مسابقات Imc  و المپیاد ها  
إز لطف شما سپاس گذارم 
پاسخ:
امسال آی ام سی قبول شدی ؟ برای مرحله یک می خوای یا مرحله 2 ؟
منابعی که معرفی کردید تا چه مرحله ای از المپیاد میتونه کمکمون کنه؟

پاسخ:
جلوی هر کتاب نوشته شده که برای کدام مرحله مناسب است. برای همه ی مراحل کتاب معرفی شده است.
به نظرتون کتاب استراتژی های حل مسئله انتشارات صنعتی شریف بهتره یا مبتکران؟
پاسخ:
انتشارات صنعتی شریف بهتره . اما راحت پیدا نمی شه . من انتشارات مبتکران رو نسبت به انتشارات دانش پژوهان ترجیح می دم.
سال نو مبارک آقای کاملی
سلام میشه لطفا چند کتاب برای مرحله دوم ای ام سی دبیرستان معرفی کنید ممنون میشم
پاسخ:
کتاب های المپیاد برای مرحله ی دوم آی ام سی هم مناسب هستند.
نظرتون درباره ی کتاب (برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس-تالیف:مهندس عین الله جعفر نژاد قمی ) برای مرحله ی دوم و سوم چیه؟
پاسخ:
به هیچ عنوان توصیه نمی کنم.
سلام imc دبیرستان چند نفر قبول شدند 
من منابعی که گفتین رو حل کردم برم سراغ چی
پاسخ:
برای آی ام سی دبیرستان توصیه می کنم کتاب های مربوط به المپیاد رو بخونی . در همین صفحه کلی کتاب معرفی شده است.
سلام
نتیجه ی آزمون مرحله ی اول کی اعلام میشه؟
پاسخ:
در همین روزهای پایان سال
سلام عرض ادب دارم خدمت شما 
من یه دانش اموز راهنمایی هستم ومیخواستم خودمو برای المپیاد اماده کنم میخواستم بدونم شما با دانش اموزان راهنمایی هم کار میکنید
پاسخ:
بله. اگر ممکنه تلفنی تماس بگیرید.
سلام
من امروز 27 از 30 تا سوال imc رو جواب دادم مسءول اموزشیمون گفت قبولم من نهمم برای قبولی در مرحله دوم چه کتبی را پیشنهاد میدید بخونم
پاسخ:
اول از همه مرحله اول ، دوم و جهانی سالهای قبل رو کامل حل کن.
کدوم ها نیازه؟
پاسخ:
کتاب هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند در اولویت هستند.
سلام به نظر شما اگه همین کتاب هایی رو که در بالا معرفی کردین رو خوب بخونیم میتونیم با خیال راحت مرحله دوم قبول بشیم؟منظورم اینه که این منابع بالا مرحله دوم رو به طور کامل پوشش میده؟

پاسخ:
اونهایی که برای مرحله دو معرفی شده . بعضی هاش نیاز نیست فعلا خونده بشه. چون کتابها خیلی زیادن.
سلام من نهمم سال پیش مرحله اول imcقبول شرم امسال اگه بخوام قبول شم چه منابعی رو به من توصیه می کنید
پاسخ:
در حال حاضر زمان خیلی کمه. سوالهای مرحله اول آزمون های دبیرستان که در سالهای پیش برگزار شده رو حل کن.
ازتون خییییلی ممنونم برای راهنمایی هاتون
می بخشید ولی یه سوال دیگه داشتم. به نظرتون الآن که مدرسه دارم هفته ای چند ساعت بخونم مدال آوره؟
پاسخ:
هر چقدر بیشتر بهتر .  هفته ای 28 ساعت بخون.
باشه ممنون.
یه سوال دیگه داشتم به نظرتون خوندن کتاب ریاضیات گسسته و ترکیبیاتی گریمالدی برای المپیاد کامپیوتر مفیده یا نه؟
پاسخ:
نه . اون کتاب اصلا خوب نیست.

سلام میشه واسه منم یه برنامه برای خوندن المپیاد کامپیوتر بذارید (آخه هیچ کی نیست بهم کمک کنه وباید خودم بخونم)
 ازتون خییییلی ممنون میشم
مشخصات:سال دوم ریاضی-برنامه نویسی++ cوسی شارپ رو هم تاحدی بلدم
پاسخ:
اگه می شه برنامه ای که به بقیه داده شده رو دنبال کنید.
۳۰ بهمن ۹۴ ، ۱۳:۱۸ سید دانیال عظیمی
یعنی برای آنالیز باید بعد از این کتاب(الگو) کتاب آنالیز خوشخوان رو هم بخونم یا این که می تونم بعد از این برم سراغ ترکیبیات 1 از آقای علیپور؟ اصلا مگه توی مرحله 1 و 2 المپیاد چند تا سوال از ترکیبیات میاد؟
پاسخ:
مرحله دو 2 تا سوال اما مرحله یک حدودا 4 یا 5 تا.  اما اگه بعد از آنالیز الگو بری روشهای ترکیبیات 1 ، شاید برات کمی سخت باشه. می تونی این کارو بکنی و اگه دیدی برات سخت نیست ادامه بدی. اگه داری با معلمی کار می کنی نمی خواد از انالیز الگو شروع کنی و از همون آنالیز خوشخوان شروع کن. اما فصل لانه کبوتری آنالیز الگو رو حتما بخون(البته برای مرحله دو )
۲۹ بهمن ۹۴ ، ۱۷:۳۵ سید دانیال عظیمی
سلام.من الان کلاس هشتم هستم و می خوام در المپیاد ریاضی شرکت کنم.فعلا دارم فصل های اول و دوم آنالیز ترکیبی(الگو) رو می خونم.به نظرتون به موازات این کتاب دیگه چه کتابایی رو بخونم؟(در جبر و هندسه فعلا چیزی کار نکردم)
پاسخ:
می تونی برای حل مساله ی بیشتر فصل های اولیه ی کتاب آنالیز ترکیبی خوشخوان رو هم بخونی.
برای جبر هم کتاب آشنایی با جبر رو می تونی شروع کنی.
لطفا اگه امکان پذیره به ترتیب اسامی کل کتاب های مرحله اول رو برام می نویسید
ممنون
ببخشید شما که یکی از دبیر های خوب المپیاد در درس ترکیبیات هستین هیچ وقت به این فکر نیفتادین که توی وبلاگتون که اون هم خیلی خوبه یه کار خیلی بزرگ انجام بدین.حالا اون کار چیه الان بهتون میگم:
بسیاری از بچه ها مخصوصا بچه های شهرستانی که معلم ندارند.توی خوندن مباحث مشکل پیدا می کنند یعنی نمیدونن که چی رو اول بخونن از چی سوال حل کنند چطور مسئله حل کنند و.....
حال چی میشه اگه یه نفر پیدا بشه مثل شما که برای اولین بار بیاد مباحث ترکیبیات رو باز کنه یعنی تمامی کتاب ها رو بنویسه و بگه اونا رو به چه ترتیبی بخونید چگونه روی مسائل فکر کنید تاپله پله بتونید بعد از مثلا شش ماه مسائل سخت رو هم حل کنید.........اگه این کار رو بکنید میدونید به ازای هر نفری که اون رو بخونه و براش مفید باشه چه ثوابی به شما میرسه .مگر پیامبر نفرمود زکات علم یاددادن به دیگران است...پس خواهش میکنم سرسری از این موضوع نگذرید........روش فکر کنید.باور کنید بسیاری از بچه های شهرستانی به دنبال یه همچین مطلبی میگردند و این کار شما میتونه افراد بسیاری رو خوشحال کنه
پاسخ:
در حال حاضر این کار وقت گیره و نمی رسم. اما در برنامه هام هست که حتی این آموزش رو کامل تر انجام بدم و علاوه بر فصل های مفید کتاب ها مسائل هم بزارم که بچه ها بتونن تکنیک های حل مساله رو هم ببینن. مرسی از پیشنهاد خوبت.
سال دوم
پاسخ:
آنالیز ترکیبی نشر الگو و آنالیز ترکیبی انتشارات خوشخوان رو در ابتدا بخون.
یعنی دیگه کاتب الفبا رو نخونم.......
بابا تو رو خدا کامل جوابم رو بدید.......خخخخخخخخخخخخخخخخواهش میکنم


پاسخ:
به ترتیبی که گفتم بخون. قبل از روش های 2 ، بشین فصل های 2 و3 و4 الفبا رو بخون.
سلام 
به نظر شما اگه کسی بخواد ترکیبیات زرد علیپور رو بخونه (یعنی حتی بتونه سوالای ستاره دارش رو هم جواب بده)
باید قبلش چه کتابایی خونده باشه تا بتونه این کار رو بکنه.خواهش میکنم به طور کامل به سوالم جواب بدین.پاسخ شما خیلی میتونه به من کمک کنه.
باتشکر از محبتتون
پاسخ:
اول آنالیز ترکیبی خوشخوان و آنالیز ترکیبی الگو رو بخون کامل.
بعدش روش های ترکیبیات 1 و بعدش روشهای ترکیبیات 2 .
نمی خواد فعلا زرد فاطمی رو بخونی.
سلام من تازه شروع به خوندن المپیاد کامپیوتر کردم، میشه بگید به ترتیب چه کتاب هایی رو بخونم بهتره؟
پاسخ:
سال چندمی ؟
سلام . من نهمم و برای imc دارم میخونم. البته تازه خوندنو جدی شروع کردم. میخواستم بپرسم شما میتونین کمکی درباره ی نحوه ی خوندن ب من بکنین؟ و اینکه چه کتابایی رو بخونم، چه مبحثایی رو مبشه تو این یه ماه جمع کرد ک کاربردی باشه. ممنون


پاسخ:
خیلی هدفت رو نزار برای IMC . برای المپیاد های دبیرستان خودت رو آماده کن. برای IMC سوال های سالهای قبل رو می رسی که حل کنی. برای المپیاد های دبیرستان هم در همین صفحه کتاب معرفی شده است.
imc
پاسخ:
اگر نهم هستی آنالیز خوشخوان رو باید بیشتر بخونی.
سال چندمی ؟ من نظرات قدیمی تر رو فراموش می کنم. لطفا برای گرفتن راهنمایی اطلاعاتی خلاصه به من بده که من مجبور نشم برگردم تمام نظرات قدیمی تر رو بخونم.
من سه فصل اول نظریه اعداد و 4 فصل اول انالیز و سوال های انتخابی 3 سال قبل imc رو حل کردم اگر بخوام واقعا مرحله 1 ققبول شم چی کار کنم در لول جونیور
پاسخ:
چه آزمونی ؟
سلام 
میشه یک ترتیب از مقدماتی ترین تا پیشرفته ترین از کتابهای انالیز ترکیبی به ترتیب بنویسید که یه نفر بتونه مرحله به مرحله اون ها بخونه تا برای مرحله اول و سپس مرحله دو اماده بشه(اخه من کتاب ترکیبیات زیاد دارم نمیدونم اون ها رو به چه ترتیبی بخونم.)
با تشکر
پاسخ:
در نظرات به این سوال پاسخ داده شده. و این کار باعث می شه صفحه ی المپیاد خیلی شلوغ بشه. شاید در یک مطلب جداگانه این کار رو انجام بدم.

از آنالیز الگو و خوشخوان شروع کن.
 سلام
برای قبولی در imcدبیرستان دوره دوم من که نهمم باید چه کتابایی رو بخونم و با چه اولویتی بخونم
پاسخ:
نمونه سوالها ی سالهای قبل رو حل کن و در کنارش کتاب هایی که در صفحه ی المپیاد برای مرحله اول معرفی کردم رو بخون.
۱۷ دی ۹۴ ، ۲۱:۱۳ امیر حسین
سلام..میخوام مرحله 1 قبول  شم
انالیز و الفبارم یکم خوندم
زیادم وقت نیست میشه کمک کنید
پاسخ:
سوالات مرحله اول سالهای قبل رو بشین کامل بخون به همراه راه حل و راه حل ها رو یاد بگیر. در حال حاضر این بهترین کاره.
اقا شما خودتون می دونین سطحم چیه یادتون نمی یاد
1 نفر برای کلاس imc 

پاسخ:
تماس بگیرید و تلفنی صحبت کنیم.
سلام اقای کاملی قیمت کلاس هانون چقدر است

پاسخ:
بستگی داره که چند نفر باشین. می تونی تلفنی تماس بگیری و دقیق تر صحبت کنیم. اینجوری راحت ترم.
سلام اقای کاملی برای مرحله دو المپیاد ریاضی ترکیبیات چه مبحث هایی رو باید از چه کتاب هایی بلد باشیم خواهش میکنم خیلی کامل جواب بدید با تشکر
پاسخ:
دوگونه شمردن.
لانه کبوتری
استقرا
 گراف  تا حدی
اکسترمال
ناوردایی
رنگ آمیزی
زوجیت

کتاب هایی که در همین صفحه در مبحث ترکیبیات معرفی شده را مطالعه کن.
برای مرحله دو کتابهای استراتژی حل مساله و روش های ترکیبیات 2 خوبن . برای استقرا کتاب الفبا رو هم بخونی خوبه.
salam mikhastam beporsam  age kesi betoone as ketab analiz tarkibi nashre olgo hame soalat ro javab bede dar che sathi gharar dare
پاسخ:
اگر کامل و بدون نقص همه رو جواب بده خیلی خوبه. برای مرحله یک که کاملا آماده است ولی برای مرحله 2 خیلی نیاز به تمرین داره.
ما توی مدرسمون معلم المپیاد دارم  با اینکنه اموزش می ده چه کتاب هایی رو بخونم
پاسخ:
یک سری کتاب در همین صفحه معرفی شده است. با توجه به سطحی که داری ابتدا از بین کتاب هایی که با علامت ستاره مشخص شده اند شروع کن.
شما بهم کمک کردین و چندتا کتاب بهم معرفی کردین و تو قسمت سومش بهم گفته بودین
3فصل اول الفبا یا اصول و فنون اول میخواستم بگم اگه اصول و فنون رو انتخاب کنم باید کلشو
بخونم و اگه وقتمو بزارم ارزششو داره(چون 3فصل اول الفبا کمتر طول میکشه)
پاسخ:
الفبا رو بخونی راحت تری.
سلام به نظر شما اگر در درسی مثل ترکیبیات یک فصل یا مبحث رو مثل اصول شمارش و یا جایگشت رو همزمان از چند کتاب مطالعه کرد(البته به نسبت سختیش)مثلا بحث اصول شمارش در سه کتاب انالیز ترکیبی الگو و الفبای المپیاد ریاضی و ترکیبیات فاطمی وجود داره اول فصل اول رو از کتاب الگو میخونیم و پس از تسلط کامل روی همه ی مسائل و ریزه کاری های اون به جای اینکه به فصل بعدی بریم همون بخش رو ازکتاب الفبا مطاله کرده و پس از تمام شدن اون به کتاب فاطمی مراجعه کنیم و همون فصل رو بخونیم.به نظر شما اینجوری بهتره یا اینکه اول هر کتابی رو تموم کنیم و بعد به سراغ کتاب دیگه ای بریم؟ ممنون میشم اگه زود جواب بدین
پاسخ:
اول انالیز الگو رو غیر از 2 فصل اخر بخون . بعدش بورو روش های ترکیبیات 1 رو کامل بخون. ترکیبیات زرد رو هنوز نخون. الفبا هم بعد از مرحله یک فصل های 2 و 3 و 4 رو کامل بخون.

دوباره سلام اقای کاملی من همون دانش اموز هستم که برای نظریه از شما سوال کردم میخواستم بگم ممنونم که سوالم رو جواب دادید و همچنین میخواستم بگم که اینطوری نیست که اصلا جبر کار نکرده باشم کتاب اشنایی و الفبا رو خوندم و دو سوال از شما دارم 1-اگر همه چیز هایی که راجب به نظریه در پیام بالا گفتم درست باشه در چه سطحی قرار دارم 2-برای جبر مرحله دوم  انتشارات خوشخوان دو کتاب جدید در زمینه چند جمله ای ها و نامساوی ها منتشر کرده که با اینکه اونها رونخوندم ولی وقتی در سایتش راجب بهش مطالعه کردم دیدم کتاب های خوبی هستند ولی نمیدونم چرا جزو منابع در هیچ جایی نیستند.بنظر شما اگر این دو کتاب را به علاوه ی معادلات تابعی کتاب مباحث و مسائل صفا بخونم برای مرحله دو کافیه؟ باز هم ممنون از وبلاگ بسیار خوبتون اگر میشه هر چه سریعتر پاسخ جامعی به سوالتم بدید.
پاسخ:
با تشکر . مطلب مربوطه به روز شد.
کتاب های انگلیسی که در این جا معرفی شده رو توصیه می کنم حتما بخونی.
سلام اقای کاملی من برای نظریه اعداد در مرحله دوم کتاب نظریه اعداد نشر الگو (که واقعا بخش تکمیلی اش از کتاب صفا سخت تره)رو خوندم یعنی تقریبا هفتاد درصد سوالات بخش تکمیلی اش رو تونستم جواب بدم) از کتاب صفا هم در 4 فصل اول تونشتم تقریبا به 85 تا 90 درصد سوالات از هر فصل پاسخ بدم کتاب مسائل برگزیده نظریه اعداد رو هم دارم و در بین فصول به برخی از سوالات مربوط به اون فصل پاسخ میدم ایا لازم است چیز دیگری برای نظریه مرحله دوم مطالعه کنم خواهش میکنم هر چه زودتر من رو راهنمایی کنید چون میخوام جبر رو شروع کنم .ممنون از سایت بسیار خوبتون
پاسخ:
2 تا نکته  :

1) کتاب هایی در همین صفحه معرفی شده که با علامت ستاره مشخص شدن. خوبه که اونها رو هم بخونی . یکی دو تا کتاب انگلیسی هم هست که خوندن آنها ساده است اما کتابهای مفیدی هستند.

2) اینطور نخون که بشینی نظریه کامل بخونی بعدش جبر و  ...  .  اینجوری اصلا خوب نیست . همه ی درس ها رو با هم بخون.
با سلام
یکی از دوستانم(سال دومی) از من پرسید ایا از الان میشود برای المپیاد خواند؟
من گفتم برایش از شما میپرسم
البته من بهش گفتم واسه امسال نه ولی واسه ساله بعد چرا
پاسخ:
سلام . می تونه بخونه . اما باید زود شروع کنه و زیاد بخونه . و فعلا هدفش مرحله اول امسال باشه. اگه خوب بخونه امسال مرحله اول قبول می شه . اما امید مدال برای امسال کمه. چون بچه های زیادی بیشتر خوندن.
بنظر شما با کتاب ریاضیات انتخاب برای المپیاد کامپیوتر شروع کنم بهتره یا انالیز ترکیبی؟
اخه شنیدم یکی از کسایی که طلای جهانی داره با این کتاب شروع کرده.
البته خودم انالیز رو قبلا خوندم
یا علی
پاسخ:
قدیم ریاضیات انتخاب رو می خوندند.  اون کتاب خیلی ساده است و هیچ مساله ی سختی نداره. من توصیه می کنم از انالیز شروع کن اگه سخت بود برات برو ریاضیات انتخاب رو 4 فصل اولش رو بخون بعدش برگرد انالیز رو بخون.
۱۰ آذر ۹۴ ، ۱۶:۰۳ نوکر حضرت علی علیه السلام
خواهشمندم مجموعه کتب امادگی برای المپیاد انتشارات فاطمی را در سایت قرار دهید

پاسخ:
با سلام . این کتاب ها را ندارم. البته این کتاب ها به سادگی در بازار پیدا می شود و می توانید تهیه کنید.
سلام 
آیا ناوردایی توی المپیاد کامپیوتر مبحث خیلی مهمیه؟
برای ناوردایی منبعی به جز محافل و استراتژی سراغ دارین؟
پاسخ:
بله مهمه . یکی از مباحث مهم ناورداییه . در هر دو المپیاد مهمه و ازش سوال میاد .
کتاب های مساله که معرفی کردم سوالهای ناوردایی داره اما اگه بخوای یک جا باشه محافل ، استراتژی ، روش های ترکیبیات 2 و 3  و تعدادی کتاب خارجی دیگه .
چجوری میشه تو المپیاد ثبت نام کرد؟
پاسخ:
از طریق مدرسه . اگه هم در مدرسه اعلام نشه می تونی از آموزش پرورش منطقه اقدام کنی.
سلام ، خیلی ممنون که زود جواب میدین اینطوری ذهن آدم از آشفتگی در میاد . فقط یه سوال دیگه ، برای مرحله 3 چه قدر باید برنامه نویسی و الگوریتم و گراف بلد باشیم ( از هر کتاب چند فصل ) ؟
پاسخ:
اگه کتاب creative  رو بخونی خیلی خوبه . فعلا نمی خواد clrs رو بخونی . مهم تر از این کتاب ها اینه که بری و در سایت هایی که معرفی کردم کد بزنی این برای مرحله 3 خیلی مهمه و سوالهای سالهای قبل رو هم بشینی کدش رو بزنی.  گراف هم وست 4 فصل اول برای مرحله 2 و سه کافیه . الگوریتم و داده ساختار قدسی رو هم می تونی بخونی. 
سلام ، ببخشید برای مرحله 2 کامپیوتر چه مقدار گراف و الگوریتم بلد باشیم ؟ یعنی مثلا چند فصل از کدوم کتاب
پاسخ:
الگوریتم کتاب آشنایی با الگوریتم رو کامل بخون.
اگه کتاب معماهای الگوریتمی رو هم بخونی خوبه .
گراف کتاب آشنایی با گراف رو کامل بخون. کتاب وست رو هم 3 فصل اولش رو بخون.
سلام من نهمم ریاضی ۱ به غیر از معادله درجه ۲ کامل بلدم 
می  خوام تا اواسط مهر مشتق و تابع را کامل مسلط شوم به نظر شما با روزی چند ساعت مسلط می شوم
همه کتابای مپرسه و حسابان مبتکران و ریااضی ۱ خوشخوانو دارم
پاسخ:
برای المپیاد اینها رو نمی خواد بخونی . و چیزهای دیگه که در این صفحه معرفی کردم رو باید بخونی . 
سلام.من اللان دوم دبیرستانم و برا المپیاد کامپیوتر میخونم.انالیز الو رو کامل خوندم و انالیز خوشخوانم اکثر فصل هاش+فصا 1 اصول و فنون و الفبا.بعدش  اومدم روش ها رو بخونم نتونستم.مرحله 1 ام خوب نزدم(35%) ولی قبول شدم.شما میگید چیکا کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
المپیادهای کامپیوتر ایران 2 جلدش رو بخون .
بعدش روش های 1
بعد از اینها شروع کن برای مرحله 2 بخون .
کتاب هایی هم برای مرحله 2 معرفی کردم که در همین صفحه دقیق نوشتم .
سلام
من به ترتیب این پیامارو بهتون دادم9و13و14شهریور ولی جواب اخرین پیاممنو ندادید لطفا یه نگاهی بهشون بکنید.
دارم میرم دوم
بله دارم دورش میکنم و تا یک هفته دیگه تموم میشه.

سلام استادمن یک کتاب pdfدارم که اسمش المپیادهای ریاضی درسرتاسرجهان هستش اننتشاراتش هم مبتکرانه اگرمایلیدبراتون بفرستم.
پاسخ:
خود کتاب رو دارم . اگه فایلش رو داری ممنون می شم بفرستی . الان کتاب داره چاپ می شه یا نه ؟
سلام
اگه یادتون باشه در 7 تیر ازتون مشاوره گرفتم و بهم یه برنامه فوق العاده دادید ...
چون بغیر از کامپیوتر ریاضیات برای فیزیک و خود فیزیک و برنامه نویسی وب و طراحی در سطح مبتدی کار میکنم البته نه همشون تو یه روز , یکم خرج داره بخاطر همین تقریبا یه ماهی مجبور بودم کار کنم و خوندن انالیزترکیبی و رو از 10 شهریور دوباره شروع کردم و میترسم دیگه قبول نشم ولی باید بگم روزی 6 ساعت فقط ترکیبیات میخونم ,  بنظرتون هنوز میتونم از 70 نفر باشم یا نابغه میخواد که من نیستم ؟


پاسخ:
سال چندمی ؟ و فقط تا حالا آنالیز رو خوندی ؟
سلام
من نهمم می خواستم بدونم برای قسمت جبر در المپیاد ریاضی ، فیزیک،نجوم چه کتابی خوبه
که با روزی 3 ساعت خوندن بتونی تا اخر تابستان در حدود حسابان بلد باشی
اگر می شه سریع پاسخ دهید
پاسخ:
خود کتاب حسابان رو چرا نمی خونی ؟ جبر المپیاد ریاضی خیلی سخت تر از کتاب حسابانه .
برای جبر چند کتاب معرفی شده که آسان ترین آنها آشنایی با جبر است . اما باز هم از کتاب حسابان سطحش بالاتره.
سلام
امسال میرم سال دوم
برای برنامه ریزی در سال تحصیلی دوم نیاز دارم بدونم از روزی دو ساعت مفید درس مدرسه زد برای اون 5ساعت
که میگفتید چون یکم وقت براش کم میاد یعنی 1:30ساعت
دوباره ممنون از سایتتون(:

پاسخ:
از روزی 2 ساعت برای المپیاد شروع کن . اما سریعتر بالا ببرش . چون در کل کمه . بچه ها بیشتر از اینا می خونند.اگه می خوای مدال بیاری . اما اگه مرحله یک یا نهایتا مرحله دو می خوای قبول بشی کافیه .

سلام با تشکر از وبلاگ خوبتون میخواستم چند کتاب دیگه در زمینه برنامه نویسی معرفی کنم یکی راهنمای کامل سی++ تالیف هربرت شیلد و دیگری برنامه نوسی به زبان سی تالیف جعفر نژاد قمی و کتاب خود برایان استراس تروپ که به زبان انگلیسی است

پاسخ:
ممنون . لینکی برای دانلود کتاب هایی که گفتید هم دارید ؟
ممنون از سایت فوق العادتون
سلام سایت خیلی خوبی دارید ممنون فقط این کسانی که کتابشون یا کتابی که ترجمه اش مال اونهاست راضی اند؟
پاسخ:
در حال حاضر کتاب هایی را قرار دادم که در بازار پیدا نمی شوند یا به سختی پیدا می شوند. اگر کتابی هست که می دونید پیدا می شه و من در وبلاگ گذاشتم، اگر امکان داره آدرس به من بدید که اطلاع رسانی کنم و لینک دانلودش رو بردارم.
سلام میشه لطفا چند کتاب خوب برای ای ام سی دبیرستان معرفی کنید
پاسخ:
سوالات IMC سالهای قبل . منابع آن با منابع المپیاد ریاضی تفاوتی نداره. برای المپیاد ریاضی بخونین برای IMC هم آماده می شین.
سلام برای هشتما که می خوان برای المپیادimoاماده بشن چه کتابایی خوبه و نمونه سوالات سالهای قبل رو از کجا دریافت کنم؟؟؟
پاسخ:
در صفحه ی المپیاد تعدادی کتاب برای مرحله اول معرفی شده که خوبه . همچنین می تونی به بخش IMC-AITMO هم رجوع کنی و سوال هاش رو برداری حل کنی . همی چنین در صفحه ی المپیاد سوالات مرحله اول و دوم سالهای قبل گذاشته شده است. 
چه کتابی رو باید بخونم برای هندسه فضایی؟
پاسخ:
فکر نمی کنم کتاب خاصی باشه که فقط هندسه فضایی داشته باشه . در کتاب های هندسه ای که برای المپیاد وجود داره در مورد هندسه فضایی هم کمی گفته.
هندسه فضایی تو المپیاد ریاضی میاد؟
پاسخ:
اره .  اما نه زیاد.
سلام
ایا یاد گرفتن شبکه بدرد المپیاد میخوره؟
کتابی میشناسید که بهم معرفی کنید؟
پاسخ:
سلام . نه به درد المپیاد نمی خوره .
نه نمی شناسم .
خب اگه ما بخوایم کجا برگذار میشه؟

پاسخ:
مکان مشخصی من ندارم . اما اکثر آموزشگاه ها به راحتی کلاس اجاره می دهند . بستگی به موقعیت مکانی شما دارد. 
مکان کلاس های شما کجاست؟

پاسخ:
کلاس های گروهی تابستانه را به علت هم سطح نبودن شرکت کننده ها، کنسل کردم. اگر تمایل به شرکت در کلاس های گروهی دارید کلاسها در گروه های حداکثر 3 نفری تشکیل خواهد شد و گروه ها هم توسط خود شما تشکیل می شود.
چرا بعضی از کتب را مال چه مرحله ای هستند رز مشخص نکردین؟
پاسخ:
خوندن اون کتاب ها در اولویت نیست .
با سلام خدمت شما ایا کسی که در رشته علوم تجربی تحصیل میکند میتواند المپیاد کامپیوتر (حتی تنها تامرحله اول) شرکت کند؟
پاسخ:
فکر میکنم نمی تونن شرکت کنند.
سلام من نهمم کتاب انالیز ترکیبی نشر خوشخوان و ریاضی ۱ رو خوندم 
الان برم سراغ چه کتابی هیچی برنامه نویسی بلد نیستم دارم برای المپیاد کامپیوتر میخونم
پاسخ:
آنالیز ترکیبی نشر الگو
الفبای المپیاد ریاضی
المپیاد های کامپیوتر ایران (فاطمی جلد اول) فولادی
کف مرحله دوم المپیاد ریاضی و کامپیوتر امسال چند بود و آیا از مباحث دوره تابستان المپیاد ریاضی و کامپیوتر امسال خبر دارید

پاسخ:
خیر . اطلاعی ندارم.
سلام ببخشید این مورد هایی که می‌شه دانلود کرد برای پایه هشتم مناسبه یا برای مقاطع بالاتر هست؟
پاسخ:
خیلی این صفحه برای پایه ی هشتم مناسب نیست و کمی سخته . حتی کتاب های مرحله یک. توصیه می کنم به بخش imc-aitmo مراجعه کنید.
اصول و فنون ص٤٢ و ترکیبیات شمارشی٤٢
مشکل در معادله سیاله ی خطی با ضریب واحد با r متغیر وn جواب جواب های نامنفی چرا ترکیب r از n+r-1 نوشته
پاسخ:
غلطه . اگه اینجوری نوشته . باید باشه r-1 از n+r-1
قبلا هم جواب این مساله رو کامل نوشتم.
بنظرتون برای برنامه نویسی windows 7 باید هر سه زبان c,c++,c#رو یاد گرفت و
میشه یک کتاب برای c,c# معرفی کنید.
ممنون میشم;)
پاسخ:
کتاب دایتل - دایتل کتاب خوبیه برای C و C++ اما برای C# نمی دونم.
سلام
استاد چی شد صفحات کتبی که گفتم برسی کردین؟اشتباه کار کجاس؟
پاسخ:
فراموش کردم . کدوم کتاب و کدوم صفحات ؟

سلام . خواستم تشکر کنم که کتابارو از لحاظ مرحله 1 یا 2 دسته بندی کردین . ممنون

پاسخ:
خواهش می کنم. نظرات بازدید کننده ها در حال اعمال شدن است. فقط کمی زمان نیاز دارد .
سلام من دارم میرم سوم و از مباحث المپیاد فقط اصول اولیه ترکیبیات رو بلدم البته در سطح خوب آیا می
صرف برا المپیاد بخونم و از ترکیبیات خیلی خوشم می اد و با این وقت کنم تو ریاضی شرکت کنم یا کامپیوتر که شانس بیشتری داشته باشم
پاسخ:
به نظرم کلا برای المپیاد خودندن خیلی خوبه . به نظر من ببین هندست قوی تره، یا برنامه نویسیت. اما در حال حاضر کامپیوتر راحت تر قبول می شی ولی اگه برنامه نویسیت خوب نباشه یا دوست نداشته باشی نمی تونی طلا بیاری. اما کامپیوتر با خودندن کمتر هم می تونی قبول بشی .
پس چرا تو کتاب اصول فنون و ترکیبیات شمارشی ترکیب غلط رو نوشته؟(تو سوال من اولین ترکیب)
در صفحه ی  ٤٢ اصول و فنون
در صفحه ی ٤٣ ترکیبیات شمارشی
ترکیب rاز n+r-1 درسته یا  ترکیب r-1 از n+r-1 در معادله سیاله خیطی با ضریب واحد با جواب های صحیح غیر منفی 
پاسخ:
معادله با r متغیر که جواب آنها n است. تعداد جوابهای نامنفی برابر با انتخاب r-1 از n+r-1 است و تعداد جوابهای طبیعی برابر با r-1 از n-1 است.
کتاب یا سایتی وجود ندارد که جواب المپیاد جهانی ریاضی رو داشته باشه؟
پاسخ:
کتاب نداریم. حداقل کتابی که سال های آخر رو داشته باشه . می تونی به سایت artofproblemsolving.com
 مراجعه کنی.
۱۹ تیر ۹۴ ، ۱۶:۰۱ یه بنده خدا
سلام .لطفا بگید کسایی که امکان مالی ندارن که این همه کتاب بخرند و کلاس برند چی کار کنند؟؟ لطفا دو تا از کتابا که، ضروری ترند رو بگید ممنون
پاسخ:
در کدوم مبحث کتاب می خوایید ؟
خوب بود یکی لینک دانلود کتاب شما رو بزاره تا همه دانلود کنن ؟

اخه خیلی از این کتاب ها داره چاپ میشه ، واقعا متاسفم که یک مولف حق تالیف آثار دیگر مولفان و انتشارات را رعایت نمی کند.
سلام . مرسی که زود جواب میدید اینطوری خیلی خوبه ☺.راستش ترکیبیات خیلی باحاله. اما زیاد از هندسه خوشم نمیاد . ینی برم کامپیوتر ؟؟ راستی گفتین میخواین کتابارو برا مرحله 1 یا 2 تقسیم بندی کنین . کی اینکارو میکنین ؟
پاسخ:
تا چند روز دیگه . فعلا از کتاب آنالیز ترکیبی علی پور نشر الگو سری المپیاد شروع کن .
سلام . خسته نباشید خواستم بگم که اگه میشه دقیق بگید چه کتاب هایی برا مرحله 1 و 2 الزامیه و چه کتابایی خوبه اما الزامی نیست .چون من دانش آموز اولم هنوز انتخاب نکردم ریاضی برم یا کامپیوتر(اگه میشه کامل توضیح بدید) ببخشید طولانی شد
پاسخ:
الان 4 تا مبحث رو بخون . ترکیبیات ، جبر ، نظریه اعداد ، جبر . ببین در کدوما بهتر هستی و بهم بگو تا معلوم بشه که برای کدوم یکی بهتری .
کتاب هایی که در این صفحه با علامت ستاره مشخص شدن مهم تر هستند. کتاب های مرحله یک و دوش رو تا چند روز دیگه در همین صفحه مشخص می کنم.
فقط می خواستم بگم هنوز با سختی و صبر و با علاقه زیاد دارم ادامه میدم
البته کمک شما فراموش نشدنی
ممنون از سایتتون
پاسخ:
امید وارم که موفق بشی. 

باسلام و خسته نباشید

 

لطفا می تونید کتاب مباحث ومسائل جبر در المپیاد ریاضی نوشته ی آقای مهدی صفا رو هم قرار بدید چون دیگه تجدید چاپ نمیشه و در بازار هم موجود نیست

پاسخ:
بله در جریان هستم که دیگه چاپ نمی شه و در بازار هم موجود نیست. اما فایلی از این کتاب هم در اینترنت ندیدم. من این خواسته ی دانش آموزان را به انتشارات خوشخوان انتقال داده ام که بچه ها به شدت به این کتاب نیاز دارند. 
برای جبر و نظریه و هندسه هم برنامه می دین
پاسخ:
ریاضی می خونی ؟نهمی یا دوم دبیرستان ؟ تا حالا چیا خوندی ؟
سلام
بنظرتون برای یاد گرفتن زبان objective cقبلش چه چیزی رو باید یاد گرفت؟
پاسخ:
اطلاعی ندارم.
فقط با ترکیبیات شروع کنم!؟
بقیه مباحث چی؟

پاسخ:
مگه المپیاد کامپیوتر نمی خوای بخونی ؟ اگه کامپیوتر می خوای بخونی با ترکیبیات شروع کن . تا خود مرحله اول هم خیلی لازم نیست الگوریتم و گراف بخونی. در حد آشنایی که بعدا بهت می گم چه کتاب هایی رو بخونی .
مثلثات در المپیاد ریاضی میاد؟
پاسخ:
کم . اما سوال اومده.
سلام
میخوام در المپیاد شرکت کنم و فقط میخوام وبسایت نویسی رو در کنارش کامل یاد بگیرم و یک کتاب
htlm5,css3 مولفان summer,grannell وsynodinosمترجم فاطمه فاتحی انتشارات دانشگاهی کیان چاپ اول 1393
رو خریدم چند فصل اولشو خوندم به همراهش ویدئو های اقای صالحی در مکتبخونه رو هم چند قسمتش رو دیدم
روزی از 7 تا 8 ساعت المپیاد رو هم یک ساعت رو میخوام به وبسایت نویسی اختصاص بدم به نظرتون لطمه میزنه؟
میدونم واسه مارک زاکنبرگ شدن باید بیشتر از اینا تلاش کرد ولی واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم و چی باید بخونم
بنظرتون واسه خفن شدن نه نه واقعا خفن شدن و مدال اوردن و حتی بیشتر از اینا تابستون چی کار کنم:)
ممنون
پاسخ:
اگه هفته ای 35 ساعت هم بخونی خوبه . بقیش رو تفریح کن و کارهایی که دوست داری بکن. کمی عقب هستی چون بعضیا از سال اول شروع می کنند.

فعلا کتاب های ترکیبیات رو بخون با این ترتیب :

1) آنالیز ترکیبی (علی پور)

2) آنالیز ترکیبی (ثروتی)

3)الفبای المپیاد ریاضی (3 فصل اول ) یا اصول و فنون ترکیبیات

4) روش های ترکیبیات 1

4.5) المپیاد های کامپیوتر ایران (فولادی) 2 جلدش

5) الفبا فصل 4

6) استراتژی حل مساله فصل های 1و 2و 3و 4   فصل استقرای استراتژی رو نمی خواد بخونی .

7) روش های ترکیبیات 2 ، 3 ، 4 و کتاب های حل مساله :

8) روش های احتمالاتی در المپیاد (مباحث دیگه رو تموم کردی این رو بخون.)

می تونی به سایت کاهو  هم رجوع کنی . کمی دقیق تر توضیح دادم.
میشه واسه تابستون بهم یه برنامه بدید ؟
ممنون
به نام خدا
سلام
سال اولو تموم کردم (هیچی نخوندم)
برای من خیلی المپیاد کامپیوتر مهم نیست فقط میخوام برنامه نویسی رو یاد بگیرم
بنظرتون با المپیاد شروع کنم یا خودم بخونم؟
پاسخ:
سلام . اگر ترکیبیاتت خوب باشه و الگوریتمت هم خوب باشه خوب در آینده ی برنامه نویسیت هم تائیر خوبی داره . البته اگه بخوای در آینده بری برنامه نویس معمولی یک شرکت بشی شاید همون برنامه نویسی رو فقط شروع کنی کافی باشه . اما اگه بخوای در این زمینه تحصیل کنی و خفن هم بشی حتما المپیاد کامپیوتر خوندن رو توصیه می کنم. می تونی تا آخر سال دوم المپیاد کامپیوتر جدی بخونی و اگه در 70 نفر نبودی سال بعدش کنکور بخونی و صرفا به برنامه نویسیت ادامه بدی و دیگه ترکیبیات نخونی.

نحوه ی خوندنت برای المپیاد و برنامه نویسی معمولی فرق می کنه . پس تصمیم که گرفتی بگو که دقیق راهنماییت کنم.
دست شما درد نکنه
کتاب خوب برای آموزش اثبات ترکیبیات  درحد مرحله دوم المپیاد ریاضی چیه؟
پاسخ:
نحوه ی نوشتن اثبات رو در تمام کتاب ها می تونی یاد بگیری.
مهم اینه که یاد بگیری ریاضی نویسی رو که با خوندن اکثر کتاب های ریاضی که هست می تونی یاد بگیری.
سلام
چرا میگن فقط باید 6فصل اوله نظریه اعداد میرزاخانی بسه؟یا 6 فصل اوله هندسه احمدپور و تبدیلات هندسی لازم نیست؟
تو مرحله اول و دوم و سوم و دوره ی طلا و جهانی نمیاد؟
پاسخ:
احتمالا . من نظریه و هندسه در سطح مرحله سوم و جهانی درس نمی دم که دقیق بدونم . اما می تونم از همکارام بپرسم برات.
سلام
خیلی ممنون از سایت خوبتون
می خواستم بدونم می تونین ایبوک آشنایی با الگوریتم انتشارات فاطمی را که دیگه نمیشه پیداش کرد بذارید
پاسخ:
سلام . ندارم این کتاب رو . دیگه چاپش نمی کنند. به جای اون، کتاب الگوریتمی که انتشارات خوشخوان داده رو بخون . خیلی هم سادست مثل همون کتابه. 

سلالم یا تمامی کتاب هایی رو که به فارسی تو سایتت گذاشتی رو بر می داری

برای هر انتشاراتی که باشه و تجدید چاپ نشده باشه یا...

یا کتابت رو به صورت پی دی اف میزارم توی سایت تا ببینم خوبه هست یا نه اینکار که حاصل تجربه دیگران رو تو سایت بزاری یا نه

به چندتا وبلاگ دیگه هم اخطار کتبی دادم

جمعی از مولفان و ناشران کتب المپیادی

تا تاریخ 1 تیر 94 مهلت دارید

پاسخ:
با سلم .

اگر امکانش هست ، خودتون رو معرفی کنید تا من کتاب هایی که شما مولف آن هستید یا می دانید که کدام مولف ها ناراضی هستند را از روی وبلاگ بردارم.
اگر دوست دارید می تونید در یک پیام خصوصی این کار رو انجام بدید.

اما چندین نکته که تامل در مورد آنها می تونه مفید باشه.

1) من از اینکه فایل کتابم رو روی اینترنت بگذارید هیچ مشکلی ندارم. چون می دونم 5000 تومان برای بچه ها پولی نیست که به خاطرش بشینن پای کامپیوتر کتاب رو بخونن. تازه اگر هم پای کامپیوتر بخونن من خوشحال هم می شم که دارن می خونن.

2) آیا کتاب هایی که من در وبلاگم گذاشتم در اینترنت دیگه پیدا نمی شن. همشون به راحتی پیدا می شن و کسی نمی تونه جلوی پخش شدنشون رو بگیره.

3) تنها دلیلی که باعث می شه که من کتاب ها رو بردارم اینه که مولف ناراضی باشه نه ترس از اینکه کتاب خودم رو هم پخش کنن.

4) به نظر شما مولفی که کتاب ها رو نوشته (از نزدیک با چند تا شتون در ارتباط هستم) برای هدف مالی این کتاب رو نوشته؟ جواب خیر هست چون واقعا سود آنچنانی نداره . این موضوع در مورد کتاب های المپیاده اما در کتاب های کنکور صرفا سود تجاری براشون مهمه.

5) هدف من از گذاشتن کتاب ها اینه که بچه ها برن بخونن و باهاش آشنا بشن. خیلی از بچه ها با خوندن اون کتاب به صورت پی دی اف می رن کتاب رو هم می خرن. چون خوندن کتاب خیلی آسون تره تا با کامپیوتر. من جهت آشنایی بچه ها با کتاب ها اونها رو برای دانلود گذاشتم.

6) در واقع من کتاب ها رو اینجا تبلیغ هم می کنم. من در همین صفحه هم به بچه ها گفته ام که اگر امکانش رو دارن کتاب رو خریداری کنند. و شاید بعضی ها نتونن از نظر مالی کتاب رو بخرن.. آیا شما به عنوان یک مولف ترجیح می دید کسی که پول کافی برای خرید کتاب شما رو نداره ، کتاب شما رو نخره ؟؟؟؟؟

7) با توجه به اینکه به نظر می رسه یک مولف هدفش از نوشتن کتاب المپیاد انتشار ریاضیات است، فکر نمی کنم راضی به این موضوع باشه که دانش آموزانی که از نظر اقتصادی ضعیف تر هستند، از محصولات آموزشی محروم باشند.سلام برای پایه نهم این کتاب ها را بخونم؟
http://math-cs.blog.ir/post/25
بعد من تونستم از 15 سوال کتاب imc مبتکران 5 تا را جواب بدم به نظرون خوبه؟
پاسخ:
اره . فصل های ابتدایی کتاب ها رو بخون .
خوبه. اما باید بیشترش کنی.
ببخشید برای مبتکران المپیاد نوجوانان ریاضی هم بگویید با تشکر از شما
پاسخ:
برای المپیاد مبتکران هم کتاب چه های مبتکران رو بخون و هر چی می تونی سوال حل کن.
سلام 
به نظرتون تمام راه ها برای قبولی در مسابقه imc و اعزام به خارج را بگویید
فقط مهلم نباشه چون مهلم خوب نداریم
لطفا یه برنامه ریزی بفرمایید برای imc که حداقال 2 مرحله را قبول بشوم
ریاضی من نسبتا خوبه و حداقال از کتاب مبتکران تونستم یه سوال 2013 رو حل کنم
پس لطفا برنامه ریزی برایم انجام بدید و من هم هرچی باشه قبول میکنم که حداقال بتونم مرحله اول قبول شم
پایه نهم هستم
پاسخ:
سلام .
کتاب هایی که در بخش imc معرفی کردم رو بخون . روزی هر چقدر که می تونی بخون فقط حواست باشه که به درس های دیگت لطمه نزنه .
چندین سری هم نمونه سوال گذاشتم . اونها رو هم می تونی بخونی .
با سلام نظر شما درباره ازمون های هوش و خلاقیت ریاضی اقای کاهه برای نهمی ها چیه
پاسخ:
منظورت کتاب هوش و خلاقیت کاهه است؟
خیلی توصیه نمی کنم . این کتاب خیلی پراکنده است. برای نهمی ها منابع خیلی منسجم تر و بهتری وجود داره .

با سلام من هشتمم می خواستم بپرسم کتاب خوب لگاریتم و برنامه نویسم سراغ دارید
پاسخ:
لگاریتم یا الگوریتم ؟
اگر منظورت الگوریتم هستش 2 تا کتاب هست که خوبه. آشنایی با الگویتم (انتشارات فاطمی) ، الگوریتم ها (انتشارات خوشخوان)

برای برنامه نویسی خیلی کتاب خوبی نداریم.
کتاب C++ قلزم خوبه اما برای اینکه خودت بخونی کمی سخته .
در کدام مقطع نظام جدید می توان در المبیاد شرکت کرد
پاسخ:
در حال حاضر به احتمال زیاد در سال نهم می توان شرکت کرد . امسال در مقاطع دوم و سوم متوسطه ی دوم هم می توان شرکت کرد.

۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۱:۴۳ سید علی برومند
سایت بی نظیری دارین.از زحماتتون بسیار بسیار ممنونم.😏��
پاسخ:
لطف دارید .
سلام. 
نامساوی هاردی_ پولیا_ لیتلوود چیه؟ 
سلام . خسته نباشید
من دانش آموز دوم دبیرستان هستم و مرحله اول قبول شدم(المپیاد ریاضی). سطحم نسبت به هم کلاسیام خیلی پایین تره. تا حالا خیلی مطالعه نداشتم (برای مرحله دو) . شانس قبولیم چقدره؟ به نظر شما تو این چند هفته چی بخونم؟  
پاسخ:
کتاب مرحله دوم المپیاد ریاضی که در وبلاگ گذاشتم رو بشین بخون .
می تونی مطالبی که در بخش المپیاد مرحله دو در صفحه ی اصلی وبلاگ معرفی کردم رو هم بخونی .
سلام
این کتابه از چه انتشاراتیه؟ نویسنده اش کیه؟
پاسخی بر المپیاد های کامپیوتر ایران(مرحله 2)

پاسخ:
یاسر احمدی فولادی   _ انتشارات پرنگ
اما این کتاب قدیمیه . و از سال 84 به بعد رو نداره .
۲۹ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۷ اسماعیلی فرزانگان 7
سلام من قبول شدم المپیاد ریاضی زهرا آزرمیم کامپیوتر قبول شد غزالم که پارسال کامپیوتر قبول شده بود امسالم قبول شد یه نفر فیزیک قبول شد 2نفرم شیمی 😀😀😀
پاسخ:
خیلی خوشحال شدم. از دوما دیگه کی قبول شده ؟
الان که من دارم می نویسم فقط نجوم اومده
سلام
کسی میدونه چرا نتایج مرحله اول نمیاد؟
پارسال 18 ام گفته بودن
پاسخ:
اومده

با عرض سلام و خسته نباشید من خیلی دنبال کتاب نامعادله های هندسی گشتم ولی همه کتاب فروشی های  انقلاب می گویند کتاب قدیمی است و انتشارات شیراز می باشد و ندارند شما من را راهنمایی کنید چگونه آن را پیدا کنم به مباحثش خیلی علاقه مندم و می خواهم بیشتر راجع به آن بدانم. ممنونم
سلام
من سال دومم و المپیاد میخونم
مرحله اول رو هم خوب زدم(حدود 65 درصد)
میشه برنامه ای برای عید به من بدید که احتمال قبولی مرحله دومم بالا بره

پاسخ:
تعدادی کتاب در صفحه ی اصلی سایت معرفی کردم که خوبه بخونی . هر چقدر که می تونی بخون . و روی مباحث این کتاب هایی که معرفی کردم هم مسلط شو.

با سلام.

من المپیادی نیستم اما دوست دارم از منابعشون استفاده کنم.خواستم بپرسم اگه این کتاب هایی رو که معرفی کردین خوب بخونم برای کنکور مفید هست یا صرفا ماله المپیادی هاست؟؟

پاسخ:
برای کنکور در خیلی حد ساده هندسه و آنالیز ترکیبی بخونی کافیه . من توصیه نمی کنم این کتاب ها رو برای کنکور بخونی . اما اگه علاقه داری به خوندن این کتاب ها ، باعث تقویت هوش و پایه های ریاضیت می شه . حتما در کنار اینها کتاب های کنکور رو باید کامل بخونی . 
سلام ، من از بچه های فرزانگان سبزوارم .، میشه یک برنامه خوب برای مطالغه المپیاد برام بزارید لطفا ؟؟؟ دوم دبیرستان هم هستم 
پاسخ:
بهم ایمیل بزن. و اطلاعات کلی در مورد خودت بده . 
۱۷ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۵۹ سید علی برومند
با عرض سلام و خسته نباشید به دست اندر کاران سایت.میخواستم ازشما به خاطر قرار دادن کتاب های المپیاد بر روی سایت بسیار بسیار سپاس گزاری کنم.
ریحانه مکه بوده وقت نکرده بره امتحان بده
از دوما خبری ندارم ولی فهمیدم بهتون میگم
پاسخ:
مرسی . 
7ونیم سوال از 25تا؟؟؟
پاسخ:
ساله پیش . فکر کنم همین بوده. 
ریحانه معظمی و مریم خیری و مریم عظیم پور و فکرکنم فاطمه پورنصاری هم شرکت نکردن
زهرا آزرمی کامپیوترو 36 زده منم که گفتم از النا هم خبر ندارم 
زهرا میگه کف بالاس قبول نمیشم.قبول میشه کامپیوترو مگه نه؟
پاسخ:
36 قبوله با احتمال زیاد. ریحانه معظمی هم شرکت نکرد؟ از دوما چی ؟ کیا خوب زدن؟ کف پایین تر هم هست (احتمالا)
۳۰ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۱۵ اسماعیلی فرزانگان 7
من کامپیوترمم 25 زدم اونو قبول میشم؟یا خیلی پایین زدم؟؟😒😔😦
پاسخ:
نمی دونم . احتمال داره . اما زیاد نیست . بشین بخون . حداکثر 3 هفته دیگه جواب ها رو اعلام می کنن. نهایتش اینه که 3 هفته کلی مطلب باحال خوندی . راستی بقیه ی بچه ها چی کار کردن ؟
کف پارسال چند بوده؟
پاسخ:
پارسال 7.5 تا سوال بوده . 
آقای کاملی المپیاد ریاضی مرحله اول امسال با 27 درصد قبوله؟؟؟31درصد چی؟؟؟
پاسخ:
فکر می کنم باز هم قبول باشه . بچه ها می گن سخت تر از پارسال و سخت تر از کامپیوتر بوده . فکر می کنم کف نمره پایین تر بشه . تو بشین بخون . 
سلام 
من تقریبا مطمعن هستم که مرحله یک المپیاد کامپیوتر رو میتونم در بیام چون سوالات دوسال قبل رو تقریبا بالای 60 درصد زدم میخوام باسه مرحله دوم وسوم بخونم  ولی وقت کمه  باسه مرحله دوم چه کتاب هایی رو باچه ترتیبی بخونم و برای مرحله سوم  کدوم فصل های دایتل اند دایتل باید خونده بشه اگه میشه یه برنامه مطالعاتی از امروز تا مرحله دوم میخواستم 
پاسخ:
در صفحه ی اصلی وبلاگ یک مطلب با نام مرحله دو گذاشته شده . تعداد کمی کتاب معرفی شده . 
سلام من دانش آموز اول دبیرستانی ام می خواستم بدونم برای امسال 8 تا ریاضی شانس قبولی داره
بعد می خوام روش سوال حل کردنم یاد بگیرم چه کتابی بخونم
۲۸ دی ۹۳ ، ۱۶:۲۱ کیان کاشفی
میشه آدرس یه سایتو بگید که همه ی کتاب هارا برای دانلود داشته باشه

پاسخ:
همه ی کتاب هایی که در اینجا معرفی کردم؟ سایتی نمی شناسم که همش رو داشته باشه . 
سلام خسته نباشید واسه اکسترمال چه منبعی مناسبه به جز استراتژی چون یه مقدار خوندنش بدون امادگی مشکله ؟ 
پاسخ:
منبع مشخصی وجود نداره.

در روشها کمی گفته اما اصلا کافی نیست.

باید از کتاب های مختلف سوال حل کنی .
سوالهای هندسه ترکیبیاتی هم اکثرا ایده های اکسترمال نیاز دارن . می تونی اونها رو هم حل کنی

سلام

به نظر شما مسئله های ترسیمی هندسه ی کورت مهمه ؟

کدوم فصل هارو کار کنم خوبه ؟

پاسخ:
مهمه. اما قبل از اون حتما دو تا کتاب هندسه ی مسطحه ی خوشخوان و هندسه (فاطمی ، جاوید ولیدشتی) رو بخون . این دو تا کتاب مهم تر هستند.

این مطالبی رو که خوندم به درد مرحله 2 نمی خوره ؟

یه سری مطالب تویه حسابان هست من تا حالا توی کتابای المپیاد ندیدم ایا خوندن اون مطالب مفیده ؟

من سال اول هستم به نظر شما برای مرحله 2 زود نیست ؟

با تشکر

پاسخ:
سلام  . معلومه که می خوره . البته مهم اینه که چطور خونده باشی و چقدر تسلط داشته باشی .
نه مطالب حسابان رو نمی خواد بخونی .
اگر مباحث مربوط به مرحله یک کامل تمومه و آزمون های مرحله یک رو زدی و نمرت خوبه بشین برای 2 بخون . در غیر اینصورت باید بشینی مطالب مرحله یکی بخونی . حتما تا مرحله یک سوالات مرحله اول رو مربوط به 7 ، 8 سال اخیر رو حل کن و زمان هم بگیر و نمرت رو هم حساب کن .
ترکیبیات : عباس ثروتی 1، 2 .  علیپور (فاطمی).  روش های ترکیبیاتی 1 . اصول و فنون ترکیبیات . الفبای المپیاد ریاضی 
ترکیبیات شمارشی خوشخوان (احسان رزم ارا)
هندسه : هندسه مسطحه خوشخوان تا  اخرفصل 3
جبر: اشنایی با جبر محسن جمالی
نظری اعداد : مهدی صفا تا فصل 9 معادلات سیاله ....  نظریه اعداد مریم میرزا خانی تا فصل 6
پاسخ:
کتاب های جبر و نظریه و هندسه خیلی کم خوندی نسبت به ترکیبیات .  البته من نمی دونم قدرت حل مساله ات در چه حدی است .

در همین صفحه در هر مبحث تعدادی از کتاب ها ستاره دار هستند. اون کتاب ها رو کامل بخون . بعد از خوندن این کتاب ها بشین کتاب های حل مساله رو بخون .

سلام اگه بخوام تو تورنمنت شهرهای امسال شرکت کنم چه کارهایی رو باید انجام بدم. تو شهر ما (سنندج) هم فکر نکنم برگزار شود می تونم تو یه شهر دیگه مثل تهران یا اصفهان شرکت کنم

با تشکر

پاسخ:
از طریق خانه ی ریاضی اصفهان اقدام کن . با اونجا تماس بگیر .

سلام خسته نباشید

من کتاب های اصلی رو خوندم و برای مرحله اول کاملا آمادم

ولی برای مرحله دوم نمی دونم چی بخونم به نظر شما باید همون کتابارو دوره کنم

یا یه سری کتاب جدید بخونم و همچنین می خواستم بدونم برای یک سوال سطح بالا باید چه قدر وقت برای حلش بزارم ؟

با تشکر

پاسخ:
چه کتاب هایی خوندی ؟ معلومه که باید چیز های جدید و سخت تر بخونی و دوره ی مطالب قبلی برای مرحله یک به دردت می خوره و ربطی به مرحله 2 نداره .
لیست کتاب هایی که خوندی رو بهم بگو تا بهت بگم بعدش چی بخون .
 میشه لینک دانلود کتاب 101مساله جبر (ترجمه ی ارشک حمیدی انتشارات فاطمی) راهم بزارید
پاسخ:
سلام . این کتاب در حال حاضر در بازار به راحتی پیدا می شه . و من هم ندارم . انگلیسیش رو می زارم .

با سلام

میشه کتاب منطق ریاضی محمد اردشیر رو تو وبلاگ تون بزارید. ممنون

پاسخ:
سلام . این کتاب رو ندارم . پیدا هم نکردم . 
سلام 
من دوم دبیرستان هستم.دبیرستانم هم علامه حلی است المپیاد رو هم کمی خواندم
روزی چقد باید وقت بذارم تا امسال قبول شم؟
و از هر کتاب حداقل باید تا کجا بخونم؟
ممنون
پاسخ:
سلام .
منظورت از قبول شدن چیه ؟ مرحله یک ، دو ، مدال ؟
کمی بخونی مرحله یک قبولی اما برای مرحله دو و مدال باید خیلی بخونی .
بستگی داره الان در چه سطحی باشی و تا حالا چی خونده باشی . اما هر چه بیشتر بتونی بخونی بهتره . هفته ای 35 به بالا خوبه .
لطفا در صورت امکان کتاب های  جذاب و شیرین برای امادگی المپیاد در سطح نوجوانان معرفی فرمائید 
پاسخ:
برای راهنمایی به بخش imc- aitmo مراجعه کنید . چند تا کتاب معرفی شده . برای دبیرستان هم در صفحه ی المپیاد کتاب های زیادی معرفی شده .
۱۰ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۰ مجید کامپیوتری
می شه کتاب آشنایی با نظریه گراف رو بزارید؟
پاسخ:
کدوم کتاب رو ؟ وست هم فارسی و هم انگلیسیش رو گذاشتم .

با سلام ببخشید نتیجه  ی آن شایعه چه  شد
واینکه اگه می شه یک کمی هم راجع به امید ریاضی و کاربرد های آن توضیح دهید
ممنون.
پاسخ:
شایعه جعلی است . قطعا این طور نخواهد بود .
در یک جمله که نمی شه امید ریاضی رو توضیح داد . در کتابم کامل توضیح دادم . البته به نظر من برای مرحله دو لازم نیست که کتاب من رو بخونی .
درکتاب هایی که برای دانلود گذاشتم هم توضیح داده . قسمت : ترکیبیات و احتمالات در صفحه ی اصلی ،  یک کتاب فارسی هست که به زبان ساده هم توضیح داده می تونی اون رو هم بخونی .
سلام مرسی واقعا عالی بود ایشاالله المپیاد قبول شم . مرسی
من اراک هستم و اینجا کلاس المپیاد نیست
در مورد کنکور چی؟ چون اگه المپیاد قبول نشم کنکور برام سخت میشه. به نظر شما المپیاد ارزش ریسک داره؟ 
پاسخ:
بستگی به این داره که سال چندم باشی و در چه سطحی . اما اگر می تونی کار کنی و علاقه داری به نظر من ارزش داره .
چون کلی چیز یاد می گیری و ذهنت خیلی قوی می شه . توصیه می کنم اگر می تونی حتما بخونی .
سلام من شنیدم استراتژی حل مسءله کتاب خود آموز نیست و نباید بخوانمش
باتوجه به مهم بودن کتاب شما چه پیشنهادی دارید
به نظرتون کدام فص ل را اول بخوانم
کدام فصل توضیحاتش را بخوانم
ممنون
پاسخ:
فصل اکسترمال ، ناوردایی ، زوجیت و رنگ آمیزی این کتاب رو حتما بخون .

سلام
چرا اکثر المپیادیا مدرسه سلام یا تیزهوشان تهران هستن؟ اگه یکی شهرستانی باشه بهتره واسه کنکور وقت بذاره یا المپیاد؟(به المپیادهم علاقه داشته باشه) به نظر شما اگه واسه کلاس المپیاد هفته یکی دو روز برم تهران به درسای مدرسه لطمه می خوره
پاسخ:
اگه می تونی بری تهران و بخونی و علاقه داری خوبه . کدوم شهر هستی ؟
مگه در شهر شما کلاس المپیاد نیست ؟
به نظر من مقداری که از درس مدرسه عقب می مونی قابل جبرانه.
سلام

من امسال سال اول دبیرستان هستم، علامه حلی 1 تهران.

می خواستم بدونم برای المپیاد کامپیوتر چی بخونم و اگه می شه یکم راهنماییم کنید.( تا الان در حوزه المپیاد هیچی نخوندم. )
پاسخ:
ابتدا کتاب آنالیز ترکیبی علی پور (نشر الگو سری المپیاد) رو بخون . تموم که کردی بهم بگو تا کتاب های بعدی رو معرفی کنم . در همین صفحه هم تعداد زیادی کتاب معرفی کردم که می تونی بخونی .
۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۸ یه کلاس هشتمی
سلام آقای کاملی ببخشید برای المپیاد مبتکران و imc بجز سوال حل کردن چه مطالب یا نکته هایی رو باید بخونیم و بلد باشیم که تا کلاس هشتم یاد نگرفتیم? مثلا لانه کبوتری و لگاریتم لازمه که بلد باشیم اما خودمون تا حالا نخوندیم توی مدرسه و باید خودمون یاد بگیریم.بجز این دو مبحث چه مبحث ها و نکته های دیگه ای رو باید بلد باشیم?
اگه لطف کنید اسم نکته یا مبحث های لازم رو بگید من خودم پیداشون میکنم.
اگه راهنماییم کنید ممنون میشم.
هی پیش خودم این طوری میگم یعنی هفتاد  نفر نیستن که از من قوی تر باشن ؟بعد میبینم که کف سال قبل چقد پایین بوده که من با اون دانش کم راحت میتونستم قبول شم
پاسخ:
یادت باشه که برای ورود به دوره باید آزمون برنامه نویسی هم بدی.
سلام من پایه سومی المپیاد کامپیوتر میخوندم سال قبل مرحله یکم دوسال قبول شدم مرحل ه دوم سال قبلم خوب دادم ولی کمی نمره کم اوردم   من گراف وستو دو فصل اولو بلدم تقریبا همه چیم خوبه اگه یه نگاه به کتابا بندازم همه چی یادم میاد ولی الگوریتمم ضعیفه با توجه به این که امسال سال سومی ام المپیادو بزارم کنار از الا ن بچسپم به امتحان نهایی؟
پاسخ:
اگر فکر می کنی بخونی می تونی قبول شی و مدال حتی برنز بیاری بخون . اما اگه فکر می کنی قبول نمی شی بشین درسات رو خوب بخون.
الگوریتم برای مرحله 3 لازمه و اگه بلد نباشی نمی تونی وارد دوره بشی .
سلام ای ن کتاب جدیدتان در کدام قسمت است و برای ریاضی است یا کامپیوتر و برای مرحله ی چند خوبه
ممنون Linear algebra with application

برگرفته از math-cs.blog.ir
پاسخ:
در صفحه ی اصلی در قسمت جبر خطی . باید در صفحه ی اصلی بیای پایین . 
سلام میشه کتاب نظریه ی میرزاخانی رو واسه دانلود قرار بدید؟ 
پاسخ:
سلام . فایل این کتاب رو ندارم . این کتاب در بازار هم پیدا می شود و البته برای مرحله یک و دو توصیه نمی کنم این کتاب رو بخونی . 
سلام اقای کاملی من پوریا هستم کلاس هشتم .من میخوام خودمو برای المپیاد ریاضی imc و المپیاد نوجوانان ایران(مبتکران) آماده کنم لطفا اگر میشه کمکم کنید
مدرسه تیزهوشان یاسوج 
لطفا ایمیل کنید ممنون میشم
پاسخ:
سلام.  در صفحه ی اصلی برای imc تعدادی منابع معرفی کردم . اونها رو بخون . برای المپیاد مبتکران هم سوال های خلاقیتی کن حل از هر جا که پیدا کردی و به مباحث کتاب درسیت هم کاملا تسلط داشته باش. 
سوال های کشور های مختلف و جزوه های دست نویس خودتون رو برای دانلود نمیزارید؟
پاسخ:
کمی این کار وقت گیر است . جزوه های دست نویسم رو هم نمی تونم قرار بدم . چون طوری نوشته شده که خودم می فهمم و کامل کردنش خیلی طول می کشه . 
ی مجموعه سوال خوب برای ترکیبیات مرحله دو و بالاتر سراغ دارین؟
پاسخ:
روش های ترکیبیات 2 ، استراتژی ، تعدادی کتاب انگلیسی هم هست. و سوالهای کشور های مختلف رو هم می تونی حل کنی .
من چند تا جزوه ی دست نویس هم دارم که خودم تهیه کردم. (البته جمع آوری سوال از جاهای مختلف است .)
۰۲ مهر ۹۳ ، ۲۰:۱۶ نا شناس خخخ
برا استقرا در حد مرحله دو و بالاتر چ کتابی خوبه؟
پاسخ:
الفبای المپیاد ریاضی
استراتژی هم بد نیست .
روشهای ترکیبیات 2
بالاتر از مرحله 2 باید سوالهای کشور های مختلف رو حل کنی. و کتاب های انگلیسی هم هست .
سلام . میشه المپیاد های کامپیوتری که در کشور های دیگر برگذار شده را قرار دهید ؟ منظورم جهانی نیست ها . منظورم همان داخلی ها هست . مثلن سوالات مرحله دو یشان :دی 
پاسخ:
در اولین فرصت . 
قبل از اینا الفبا رو تموم کنم یا لازم نیس؟؟
روش های ترکیبیات 1 لازم نیست؟؟
پاسخ:
گفتی که مرحله اول خوب می تونی حل کنی . برای همین من کمی سطح بالاتر معرفی کردم .

آنالیز ترکیبی علی پور
روش های ترکیبیات 1
الفبای المپیاد ریاضی

بعدش اون کتابهایی که گفته بودم .
بیشتر سوالای مرحله یکو میتونم حل کنم.
برای الگوریتم کتابی بهتر از آشنایی با الگوریتم هست؟ درحد مبتدی
برای مرحله دو راهنماییم کنید و چه طور بخونم که خیلی کند پیش نرم.

پاسخ:
استراتژی : فصل های مربوط به کامپیوتر
روش های ترکیبیات 2 : فصل های مربوط به کامپیوتر
نظریه گراف وست  : 4 فصل اول
سوال های مرحله دوم سالهای قبل

برای الگوریتم کتاب ها خوبی هست اما فکر نمی کنم برای مرحله دوم لازم باشند . همون آشنایی با الگوریتم کتاب ساده ایه و کافی هم هست .
سلام
من دارم میرم سوم
میخوام تو المپیاد کامپیوتر شرکت کنم.
تا حالا آنالیز ترکیبی علیپور, آشنایی با گراف رو به غیر از فصل آخرش و تقریبا دو فصل اول الفبا رو خوندم. و آزمونای 5 6تا از مرحله اولو حل کردم.
حس میکنم که خیلی کند پیش میرم , دیگه دارم ناامید میشم!
به نظرتون باید چی کار کنم؟؟
پاسخ:
مرحله اولت در چه حده ؟ برای مرحله دو راهنمایی کنم یا مرحله یک ؟

سلام یک مطلبی را می خوندم که مثال نقض لانه کبوتری است که با فیزیک و معادله ریاضی رد می کنه این موضوع را اگه مایلید براتون mail کنم اصل مقاله را.
پاسخ:
بفرست . ببینم . حتما یه مشکلی داره. 
سلام و از سایت خوبتون ممنون .
کتب ستاره دار بر چه اساسی است؟
پاسخ:
کتاب هایی هستند که به نظر من خوندنشون مهمتره و در اولویت قرار داره . 
سلام 
من خیلی به ریاضی علاقه دارم و تا به حال بصورت جدی برای المپیاد مطالعه نکردم ولی سال اول دبیرستان مرحله اول قبول شدم و استعداد ریاضی خوبی دارم اما تو شهر من  کلاس المپیاد برگزار نمیشه. امسال هم میرم دوم دبیرستان(مدرسه فرزانگان). به نظر شما برای شروع از چه کتابی شروع کنم و روزی چند ساعت؟
پاسخ:
سلام . بهم یک ایمیل بزن . بهت یک برنامه ی دقیق  و منابع مطالعاتی میدم . 
سلام 
ببخشید متاسفانه مدرسه ی ما در مشهد اهمیتی به المپیاد ریاضی نمیدن 
من خیلی دلم میخواد المپیاد بخونم ولی بدون معلم نمیشه .
چکار کنم؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
حتما معلم هایی در مشهد می تونی پیدا کنی که کلاس خصوصی باهاشون داشته باشی.

من می تونم بهت برنامه ی مطالعه و کتاب معرفی کنم . اما اگه بتونی با یک معلم کار کنی بهتره .

کتاب المپیاد 
پاسخ:
1) آشنایی با جبر : فاطمی ، محسن جمالی
2) الفبای جبر در المپیاد ریاضی ، دانش پژوهان جوان
سلام خسته نباشید
اگه میشه یه کتاب مناسب برای تابع معرفی کنید که ساده باشه
پاسخ:
کتاب برای المپیاد می خوای یا اینکه مفهوم تابع در حد کتاب های درسی  ؟
سلام آقای کاملی.من میخوام از امسال برای المپیاد ریاضی بخونم.تا حالا چیز خاصی هم نخوندم.
میشه بگید از چی باید شروع کنم؟

پاسخ:
بهم ایمیل بزن . یک فایل برات می فرستم و طبق همون برنامه بخون .
سال چندم هستی ؟
کدوم مدرسه می ری ؟
سلام خسته نباشید
من امسال میرم دوم دبیرستان و کلاسای المپیاد هم شرکت میکنم. کتاب ترکیبیات زرد فاطمی رو تقریبا تموم کردم . هر روز چقد باید وقت بزارم تا قبول شم؟
پاسخ:
کتاب ترکیبیات زرد رو چجوری خوندی ؟ آیا روی همه ی سوالها به اندازه ی کافی فکر کردی . و سوال ها را خودت حل کردی یا نه ؟

روزی 3 ساعت وقت بزار اگه می خوای نتیجه ی خوبی بگیری . کتاب روش های ترکیبیات 2 رو هم بخون .
سلام و خسته نباشید
من سال دوم دبیرستان هستم و المپیاد برام جدی تر از پارساله.احتمالا کلاس های المپیاد مدرسه 4 زنگه و به نظرم چون ساعت برگزاریش مناسب نیست فکر نمی کنم بازدهی خوبی داشته باشه. میخوام اگه بشه خودم بخونم. در تابستون که وقتم بیشتره تا روزی 2-3 ساعت میتونم وقت بزارم (و اگه لازم باشه بیشتر) ولی از مهر به بعد تا روزی 1 ساعت.
به نظر شما با این شرایط میی تونم المپیاد قبول شم؟ اگه میشه راهنماییم کنید.
بازم از زحماتتون ممنون.
پاسخ:
باید زمان بیشتری بزاری. 
سلام.من امسال تازه میرم به مدرسه ی فرزانگان3اهواز(سال اولی هستم)راستش امکان رفتن به کلاس ندارم ولی میخوام برای المپیاد ریاضی درس بخونم.تاروزی 2 ساعت میتونم بخونم.تا الان هم برای المپیاد کار نکردم.
ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.
پاسخ:
یک برنامه ی دقیق و ریز بهت ایمیل می زنم. اما باید هر چند وقت یک بار بهم گزارش کارت رو بدی و برنامه ی بعدی رو بهت می گم .
سلام 
میخواستم بدونم برای این که قبولیم تو مرحله دو ریاضی تضمین شده باشه چیکار کنم؟؟
پاسخ:
لیست کتاب هایی که نوشتم رو کامل بخون . البته درست بخون . سریع سراغ جواب نرو . 
میشه اون برنامه رو به منم بدی
تیزهوشانی نیستمو تازه میخوام شروع کنم
توی یه نمونه ام از لرستان
اینجا کسی به المپیاد اهمیت نمیده
ممنون
پاسخ:
سلام . بهم ایمیل بزن و این اطلاعات رو لازم دارم تا بتونم دقیق و مرحله به مرحله راهنماییت کنم .

1) سال چندمی ؟
2) کدوم مدرسه ؟
3 ) چه کتاب هایی و دقیقا چه فصل هایی رو تا حالا خوندی و کدوم برات سخت تر و کدوم برات آسون تر بوده ؟
4) بیشتر به المپیاد ریاضی علاقه داری یا کامپیوتر ؟
5)فکر می کنی چقدر در روز می تونی وقت بزاری ؟
ما دوستداریم شما بیاین اگه بشه با مدرسه هم صحبت میکنیم
خداکنه مدرسه به ما توجه کنه
پاسخ:
حتما توجه می کنه . کدوم مدرسه هستی ؟ تا من هم پیگیری کنم .
سلام
امسال میرم دوم  فرزانگان تهران درس میخونم ولی شرایط خانوادگی برای ادامه کلاسارو ندارم وخودم انالیز ترکیبی تا اصل شمول خوندم تا حدودی سوالای ستاره دارشم حل کردم وهندسه مسطحه دو فصل اولش رو خوندم وچند تااز سوالای بیجوابشو حل کردم
نظریه رو تازه شروع کردم ونمیتونم سوالای کشورای دیگه رو راحت حل کنم ,جبرم تا فصل دو الفبا روخوندم البته هم زمان باکتابای دیگه هم دارم کار میکنم مثلا کتاب صفا
  راستی خیلی از لطفتون ممنونم
میشه فرزانگان 4 هم بیاین

پاسخ:
مرسی از لطفت . اما این کار باید از طریق مدرسه پیگیری بشه . 
سلام ببخشید
راستش من از هرکی میپرسم میگه بدون معلم نمیتونم قبول شم راستش شرایط رفتن به کلاسای المپیاد فرزانگان رو ندارم اما استعدادم خوبه نمیدونم خیلی ناامیدم به نظرتون ادامه دادن بدون معلم اشتباه
به نظرتون چند ساعت بخونم خوبه
با تشکر
پاسخ:
سلام .
افرادی هستن که بدون معلم خوندن و قبول شدن .
نظر من اینه که اگه بتونی کلاسی بری خیلی خوبه . اما اگه نمی شه می تونی خودت هم بخونی .
همین الان چند تا دانش آموز هستند که فقط بهشون برنامه ی مطالعه می دم . (تو تهران نیستند) و دارن می خونن.
چند ساعت بستگی به این داره که سال چندم باشی و در چه سطحی و چه مطالعاتی از قبل داشتی .
اگه اطلاعات دقیق بهم بدی می تونم دقیق تر راهنماییت کنم که چی بخونی و چقدر بخونی .
سلام
من استراتژی رو فارسیش رو دانلود کردم ولی باز نمیشه
خیلی ممنون میشم رسیدگی کنید
راستی بابت کتابای دیگتونم ممنون خیلی خوب بودن
سلام و خسته نباشید
کتابی که برای برنامه نویسی معرفی کردین رو دانلود کردم و تازه شروع کردم به خوندن. به نظر شما برنامه نویسی با کدوم زبان برنامه نویسی (C , C++ , C# , java , android , visual basic ...) بهتره؟ من تا حدودی با c++ و c# آشنایی دارم ولی دنبال زبان های به روزتر و بهتر می گردم.لطفا راهنماییم کنید.ممنون
پاسخ:
برای المپیاد همون C, c++ و ...  کافی است . اما برای برنامه نویسی کاربردی تر جاوا یاد بگیری بهتره . 
سلام
میخواستم بگم اگه تو وبلاگتون ویدیوهای اموزشی هم واسه کسایی که شرایط رفتن به کلاس رو ندارن بذارین وبتون بی نظیر میشه
پاسخ:
پیشنهاد خیلی خوبی دادید. اما خود من وقت و نرم افزار درست کردن ویدئو اموزشی رو ندارم .
می تونیم ویدئو هایی که وجود دارد را آپلود کنم در وبلاگم .
سلام من تازه می خوام برای المپیاد ریاضی شروع کنم .می خواستم بدونم اگه بخوام خودم بخونم چی باید بخونم وروزی چند ساعت؟؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام .
خیلی بستگی به اطلاعات قبلیت داره .
یه تعدادی کتاب در صفحه ی المپیاد معرفی کردم که کتاب های ستاره دار مهم تر هستند .


۱۳ تیر ۹۳ ، ۲۰:۲۸ پروفسور بک
سلام
برای المپیاد کامپیوتر بعد از آنالیز ترکیبی علیپور کدوم کتاب رو بخونم؟
پاسخ:
المپیادهای کامپیوتر ایران (2 جلدی : مرحله اول ) : (انتشارات فاطمی ، نویسنده : فولادی)
میشه لطفا یه کتاب برای جبرو معادله و مختصات در حد کلاس هشتم بزارید?

پاسخ:
شرمنده .
فایلی در این رابطه ندارم .
از کتاب فروشی ها  تهیه کن .
اون کتابچه ها اینان?
اولین پرسش المپیاد ریاضی نوجوانان ایران( مرحله اول ودوم )
دومین پرسش .......
سومین پرسش.......
پاسخ:
اونها مربعی شکل هستند و فکر کنم اسمشون همین بود .
ببخشید من اینقد سوال می پرسم ولی باید سوال های سال قبل مبتکران رو کجا پیدا کنم یا بخرم?

پاسخ:
مبتکران چند جلد کتابچه های کوچک دارد که سوال های سالهای قبل رو داره .

مرسی از راهنماییتون
این المپیاد مبتکران دو مرحله ست یا  سه مرحله?
برای اینکه مدال طلا بگیرم باید حداقل چند درصد بزنم?
فقط میتونیم تو مرحله آخر مدال بگیریم یا تو مرحله اول هم لوح تقدیر و مدال میدن?
  اگه کتاب ریاضی imcوآزمون های کانگرو وهوش و خلاقیت رو کامل انجام بدم میتونم بدون معلم مدال بگیرم در مدرسه تیزهوشان هم هستم هوشم هم معلم ریاضیم میگه خیلی خوبه دیگه نمیدونم.
اگه بازم راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم.
پاسخ:
2 مرحله
درصد معلوم نیست . بستگی به بقیه داره .
افرادی که در مرحله 2 جزو نفرات برتر باشند مدال طلا می گیرند .
اگر خوب کار کنی می تونی مدال بگیری . معلم فقط بهت کمک می کنه که سریعتر به هدفت برسی . اما صد در صد اگر خوب مساله حل کنی مدال می گیری .

سلام وبلاگ خیلی عالی دارین.
من کلاس ههفتمم میرم هشتم میخوام المپیاد ریاضی مبتکران شرکت کنم و اگه خدا بخواد مدال بگیرم.کتابهای زیادی معرفی شده اما من نمیدونم کدوم کتابا بهتره و به درد بخورتر که من وقتم تلف نشه.
بسیار ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

پاسخ:
برای المپیاد مبتکران سوال های سال قبل مبتکران رو حتما بخون .
سوالات imc سالهای قبل رو هم حل کن .
اکثر سوالها رو تو همین وبلاگ می تونی پیدا کنی .
 هر چی که می تونی از این کتاب های هوش و خلاقیت بخون . آزمون های کانگورو مراحل بالا رو بخون . آزمون های روبوکاپ رو حل کن .

کتاب هایی که گفتم را با همین ترتیب که گفتم بخون .
۲۲ خرداد ۹۳ ، ۱۶:۳۱ پروفسور بک
سلام
ممنون از راهنماییاتون.
من دارم آنالیز ترکیبی (نشر الگو_ علی رضا علی پور ) رو میخونم.
گراف و الگوریتم رو باید موازی با ترکیبیات بخونم؟
روی کدوم یکی از این مباحث باید وقت بیشتری بذارم؟
پاسخ:
برای مرحله اول کامپیوتر ، ترکیبیات مهم تره تا گراف و الگوریتم . آنالیز ترکیبی رو کامل بخون . برای مرحله اول فصل استقرا و لانه کبوتری لازم نیست .
اما تا حدی گراف خوندن و بعدش الگوریتم خوندن برای مرحله یک خوبه .
ممنون از وبلاگ خوبتون

بی نهایت ممنون از کتاب هایی که گذاشتید. عالی بودن.

عالی بووود لذت بردمممممم
بالاخره یه سایت درست و حسابی برا المپیاد کامپیوتر پیدا شد
برم بوخونم وقت ندارم
سلام
من دیروز المپیاد کامپیوتر دادم  کجا می تونم جوابا رو ببینم؟
سایت ysc.ac.ir  ,  www.inoi.ir رفتم ولی پیدا نکردم.
سلام 
من امروز آزمون مرحله دوم کامپیوتر رو دادم .
کجا می تونم نتایج رو ببینم؟سایتwww.inoi.irرو رفتم ولی پیدا نکردم.
باید همونجا بیاد؟؟؟

ببخشید من دانش آموز سال دومم که مرحله اول قبول شدم.
از نظرات بچه ها متوجه شدم که شما المپیاد هم تدریس میکنید و تجربه ی خوبی در این زمینه دارید.
شما پیشنهاد میکنید برای ریاضی و کامپیوتر چه کتاب هایی در اولویت اند؟
پاسخ:
با سلام .
به صفحه ی اصلی بلاگ در بالای صفحه رجوع کنید . تعدادی کتاب معرفی شده است .
سلام. پس یعنی امکان مدال هست؟؟ 
پاسخ:
این چند ساله بچه ها برای المپیاد کمی زودتر شروع می کنند . و تعدادی سال اول دبیرستان مرحله اول قبول می شوند . امید مدال هست . اما به شرطی که خیلی خوب کار کنی . کتاب ها زیاد هستن و سوالهای متنوع خیلی زیاد . و بچه ها هم خیلی کار می کنند . 
سلام. چشم حتما طبق توصیه شما عمل میکنم.
خیلی خیلی شرمنده ام که اینقدر سوال میپرسم ...
فقط یک نفر منو ناامید کرد ؛ گفت که اصلا نمیتونم هیچ مدالی بگیرم... هرچند که من خیلی برای مدال نمیخوام المپیاد بخونم چون برای مدال المپیاد های ساده تری هم هست !
نظر شما چیه ؟
پاسخ:
سلام . به نظر من هم مدال یک بهانه است که به آدم امید می ده . اما هدف اصلی قوی شدن فکر است . من مطمعن هستم که تاثیر المپیاد خوندنت رو در دانشگاه شدیدا خواهی دید . 
سلام شرمنده دوباره مزاحم میشم ...
برای حل مساله کامپیوتر ، محافل بهتره یا 102 مسله ترکیبیات ؟

پاسخ:
محافل . اما محافل کتاب سادیه تا حدی .
اما برای مرحله اول خوبه  .
اما باز هم تاکید می کنم همون چهارتا کتابی رو که گفتم بهتره اول بخونی .
۱۸ فروردين ۹۳ ، ۱۴:۰۱ علیرضا جمالی
اشتباهی دستم خورد روی خصوصی....عمومیش کنید، اشکالی نداره! 
پاسخ:
متن فرستاده شده :
سلام... یه دنیا ممنون.... حتما اینکارو میکنم.... فقط من کتاب ترکیبیات علیپور انتشارات فاطمی رو دارم ....یه نگاهی به فهرست آنالیز انداختم فقط یک فصل اضافه داشت که اونم توی ریاضی ۲ الگو تالیف همین علیپور هست. همچنین ترکیبیات فاطمی گراف رو هم داره... آیا نیازه که آنالیز و آشنایی با گراف رو بخرم؟ کتاب الفبای المپیاد انتشارات باشگاه چطوره؟؟

پاسخ :
سلام . نه . همون 2 تا کتاب بهتره . این کتاب برای شروع کتاب سختیه و اصلا توصیه نمی شه .
همه ی کتاب های ترکیبیات حدودا شامل موضوعات یکسان هستند . مهم سوالهایی است که در انها قرار دارد . اول این کتاب ها رو بخون بعد ترکیبیات فاطمی .  الفبا لازم نیست . چون ترکیبیات فاطمی با الفبا خیلی اشتراک داره .
سلام.
بنده الان کلاس دوم دبیرستان هستم و تازه میخوام شروع کنم .ممنون میشم بگید که من الان باید چه کار کنم چون هرجایی یه چیزی نوشته !!!
یه دنیا ممنون .
پاسخ:
این کتاب ها رو با همین ترتیبی که اینجا نوشتم  بخون  .
1) آنالیز ترکیبی (نشر الگو_ علی رضا علی پور ) سری المپیاد
2) المپیادهای کامپیوتر ایران (2 جلدی : مرحله اول ) : (انتشارات فاطمی ، نویسنده : فولادی)

3) آشنایی با نظریه گراف (فاطمی _ دکتر محمودیان )
4)
آشنایی با الگوریتم ها  (فاطمی _ دکتر یحیی تابش )
سلام.از راهنمایی سوال قبلی ممنونم ... یک سوال دیگر : برای قبولی در مرحله اول کامپیوتر نیازی به خواندن کتاب جبرواحتمال سوم دبیرستان و گسسته چهارم هست ؟؟

با تشکر .
پاسخ:
سلام .

به نظر من اونها برای قبولی کتاب های خوبی نیستند .

الان دقیقا سال چندم هستی و چه کتاب هایی خوندی تا حالا  .
اینجوری دقیق تر می تونم کمکت کنم .
سلام.
واقعا یه دنیا ممنون به خاطر راهنمایی های شما ...

ببخشید تفاوت «250 مساله ترکیبیات» با 102 چیه ؟ کدومشون بهتره ؟ کدومشون سوالای سختتری داره ؟
چه بخش هایی از کتاب «محافل ریاضی» برای المپیاد کامپیوتر هست ؟
پاسخ:
سلام . کتاب 250 مساله ی ترکیبیات یک کتاب برای مرحله یک است که شامل مساله های مرحله اول المپیادهای ایران است . فقط بر اساس تکنیک حل آنها دسته بندی شده است .  اما کتاب 102 مساله ی ترکیبیات کتاب خوبی است که مسائل آن از سر تاسر دنیا جمع شده است . 102 مساله سخت تر است .
مباحث مر بوط به المپیاد کامپیوتر رو از محافل بخون .  لانه کبوتری . گراف . ترکیبیات . استقرا  . بازیها . ناورداها .


۰۵ فروردين ۹۳ ، ۲۰:۵۳ دانش آموز فرزانگان
سلام
گفته بودین برای من اسم کتاب ایمیل کردین ولی من چیزی پیدا نکردم .
اگه میشه جند تا کتاب برای مطالعه مرحله دوم المپیاد کامپیوتر بهم معرفی کنید.
پاسخ:
در صفحه ی اول وبلاگم کلی کتاب معرفی کردم . 
سلام اقاى کاملى برنا سوکى دانش اموز حلى ٦ هستم من هرشب ١٢-٢ صبح در بلاگ شما هستم زیرا گفتید نمره ام را در این ساعت ها مى گزارید ایا به من همین جورى گفتید اگر این گونه است لطفا بگویید شب ها بخوابم و ٢ ساعت در پیج شما نباشم
پاسخ:
الکی گفتم . تو واقعا باور کردی .  فکر نمی کنم باور کرده باشی . 
۱۷ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۲۲ یک بیچاره که 2 سوال رو با سوتی دادن اشتباه زده ومی خواد بدونه قبول می شه یا نه
آیا ب31% در المپیاد کامپیوتر قبول می شوم؟
پاسخ:
سلام.
به نظر من احتمال قبولیت بالای 60 درصده .

کف امسال ریاضی چنده؟    میشه با 6 تا درست و بدون غلط  قبول شد ؟
پاسخ:
فکر نمی کنم. فکر کنم حداقل 30 درصد باشه . 
۰۸ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۰۳ یکی از دوستداران شما!!
من تو مرحله اول imc برای راهنمایی قبول شدم و می‌خوام برای مرحله دوم بخونم، کلاس هفتمم، چه کتاب هایی خوب است بزنم؟
پاسخ:
سوالات imc  جهانی  و سوالات مرحله دوم سالهای پیش که چند روز دیگه روی بلاگم می گذارم.
محافل ریاضی
هندسه مسطحه ی خوشخوان 2 فصل اول

سوالا اومده اگه میشه بگین حدس میزنین کف چنده.

ممنون

۰۱ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۵۶ عاشق المپیاد
الان میتونین بگین کف قبولی تقریبا چنده؟
پاسخ:
هنوز سوالهای ریاضی رو ندیدم .
چند روز دیگه تا حدی معلوم می شه.
فکر می کنم کامپیوتر با 36 نمره (9 تا درست ) قبول باشید .
با توجه به این که فردا المپیاد ریاضیه به نظر شما چطوری بزنیم قبول مشیم؟
یعنی چند درصد یا چند تا از چند تا؟
پاسخ:
واقعا معلوم نیست . امسال کامپیوتر که به نظر آسون بود و کف قبولی باید کمی بالاتر از پارسال باشه . ریاضی فردا تا حدی معلوم می شه .
هر چقدر بیشتر تونستین بزنین اما شانسی نزنین . 50 50 رو بزنین.
توی کتاب مقدمه ای بر تئوری اعداد نوشته برای آمادگی مرحله دوم با این حال لازمه واسه مرحله اول هم بخونیمش؟
پاسخ:
نه _ این کتاب برای مرحله دوم است . اما چند فصل اول آن به درد مرحله اول می خورد.
سلام اگه میشه ی کتاب برای الگوریتم فارسی بزارید ممنون
به وبلاگ منم سر بزنید
پاسخ:
یک کتاب عالی گذاشته شد.
چواب مرحله 2 کامبیوتر را از کجا بیاریم
پاسخ:
تعداد محدودی از جواب ها در اینترنت وجود دارد.
چند کتاب در صفحه ی  المپیاد  معرفی شده که شامل تعدادی از مرحله دوم های کامپیوتر است.
۱۷ بهمن ۹۲ ، ۱۲:۴۰ یه بنده خدا

من دوست دارم جوابای خودتونو واسه سوالای مرحله اول بخونم احساس میکنم جوابای کتابو درست نمیفهمم

ممنون میشم اگه بتونین این کارو بکنین

پاسخ:
سلام .
نوشتن جواب ها وقت گیر است و کتاب های زیادی در این زمینه هست.
با سلام دستتون درد نکنه بابت سوالهای مرحله اول کامپیوتر ولی بدرد من نمیخوره چون فایل rar هستش و من چون با گوشی به سایت شما میام گوشیم نرم‌افزار افزاری که فایلهای rar رو بخونه را ندارد اگه میشه فایل pdf این سوالها رو قرار بدهید. ممنون میشم.
پاسخ:
تعداد فایل ها زیاد است . و این کار زمان بر است .
به سایتی که فایلها از آنجا برداشته شده رجوع کنید.
سلام
میشه جوابای همه ی سوالات مرحله 1  کامپیوترو به ترتیب بذارین؟؟؟
خواهشااااااااااااااااااااا
پاسخ:
سلام .

سوالها به صورت کامل گذاشته شده . اما جواب ها ی یکی دو دوره گذاشته شده .
من فایل جواب های همه ی مراحل را ندارم اما انتشارات خوشخوان یک کتاب داره که نویسندش رسول حاجی زاده است و جواب دوره های زیادی از المپیاد کامپیوتر رو داره .

موفق باشید.
با سلام لطفا فایل pdf کتاب الفبای جبر را اگر موجود هست بگذارید اگر میشود سوالات المپیادهای کامپیوتر سالهای قبل را نیز بگذارید ممنونتون میشم چون نزدیکه المپیاد هاست این دو فایل رو خیلی نیاز دارم.!!!
پاسخ:
سلام .
الفبای جبر رو ندارم . فکر می کنم در اینترنت هم نیست. کتابش رو از بازار تهیه کنید.
اما یک کتاب برای جبر گذاشتم که خیلی کتاب خوبیه  .

به نظر من این ماه رو سوالهای مرحله اول رو حل کنید. کتاب مرحله اول رو هم گذاشتم .

سوالهای کامپیوتر هم به زودی قرار داده می شه.

وبلاگتون عالیه.میدونین چقدر ثواب کردی؟
پاسخ:
تشکر.
خوشحالم که به دردت خورده.
سلام خیلی سایت خوبی دارید واقعا ممنونم
کتابی برای آموزش برنامه نویسی خوب المپیاد کامپیوتر دارید که تو سایت بزارید؟؟
واقعا لازم دارم اگه دارید هر چی زودتر بزارید
من ایمیلمم گذاشتم هر کی جزوه ی خوبی داشت برام بفرسته خیلی ممنون.

پاسخ:
یک کتاب برای برنامه نویسی قرار داده شد. خیلی کتاب خوبی هست و اکثرا برای برنامه نویسی این کتاب رو می خونند.
البته برای المپیاد کامپیوتر حتما اول کتاب های الگوریتم رو بخونید.
با سلام لطفا فایل PDF کتاب دایره المعارف هندسه  را نیز بگذارید
پاسخ:
سلام.
در صفحه ی المپیاد فایل زیپ شده ی آن قرار دارد.  باید با استفاده از نرم افزار win Rar فایل را از حالت فشرده خارج کنید.
سلام

ریاضی گسسته گریمالدی و ریاضی گسسته ترمبلی گراسمن

ممنون میشم از لطفتون

پاسخ:
گریمالدی رو تا چند روز دیگه آپلود می کنم.
اسم دومی را انگلیسی بنویسید .
سلام یه سر حلی 3 هم بزنید!!!
پاسخ:
کجا هست ؟

سلام

میشه کتاب ریاضی گسسته به زبان فارسی را بزارید ممنون

پاسخ:
سلام . کدوم کتاب ریاضی گسسته ؟ نویسندش ؟
سلام

با تشکر از زحمتهای شما عزیز

میشه جلدهای بعدی را هم بزارید ممنون میشم.
پاسخ:
4 جلد آن قرار داده شده است.
سلام
 خسته نباشید خیلی خیلی علیست

لطفن کتاب دایره المعارف هندسه محمد هاشم رستمی را هرچند جلدشو دارین برای دانلود بزارید ممنون از لطفتون
پاسخ:
سلام . 4 جلد آن  قرار داده شد.

با تشکر از پیشنهاد شما.
با سلام لطفا کتابهای (سوالات ترکیبییات در المپیاد ریاضی و نظریه اعداد و جبر و هندسه در المپیاد ریاضی) انتشارات دانش پژوهان جوان را نیز قرار دهید
پاسخ:
این کتاب ها در حال حاضر در بازار وجود دارند و چاپ می شوند .
و همچنین فایلی از  این 4 کتاب در اینترنت موجود نیست.
خیلی ممنون از مطالب و کتاب های خوبتون!
امیدوار همیشه موفق و سربلند باشید
خیلی عالی بود؛ لطفا کتب المپیادی بیشتری بزارید.
سلام و عرض خسته نباشید. ببخشید ولی کتاب هایی که ستاره داره مانند الفبای المپیاد ریاضی لینک داانلود نداره.

پاسخ:
شما می تونید این کتاب ها را از بازار تهیه کنید . اما کتاب هایی هم که فایل آنها برای دانلود گذاشته شده خیلی فرقی ندارند . خوندن اونها هم می تونه خیلی مفید باشه .

سلام.انالیز ترکیبی رو برای دانلود نذاشتین
پاسخ:
سلام .
فایل دو تا کتاب آنالیز ترکیبی که معرفی کردم،  رو ندارم.

لطفاً لینک دانلود کتاب هندسه فاطمی رو بذاردن
پاسخ:
سلام . فایل این کتاب رو ندارم . 
چرا مرحله اول و دوم دانلود نمیشه؟؟؟؟؟
پاسخ:
سلام . دانلود میشه . همین الان تست کردم . 
برا من خم ایمیل کنید (این فهرست رو )
پاسخ:
سلام .
برای هر مبحث فعلا یک یا دو کتاب می گم .

ترکیبیات :
آنالیز ترکیبی (علیرضا علی پور)
المپیاد کامپیوتر در ایران _جلد اول (احمدی فولادی)

هندسه :
هندسه تکمیلی (سوم راهنمایی ) (مبتکران )(محمد حسن کاهه ) (تمام مسائل تکمیلی حل شود)
هندسه مسطحه (انتشارات خوشخوان )سیامک احمدپور

نظریه اعداد :
مقدمه ای بر تئوری اعداد (مهدی صفا)(انتشارات خوشخوان)
نظریه اعداد (سید موسوی )(انتشارات مبتکران)

جبر :
الفبای جبر (دانش پژوهان جوان)

۱۰ مهر ۹۲ ، ۲۲:۵۴ همون دانش آموزشاکی

شاید شرایطی که گذاشتن اونقدر که من گفتم بد نباشد ولی من و یکی از دوستانم واقعا نمی توانیم در این کلاس ها شرکت کنیم ولی به شدت علاقه مندیم که برای المپیاد ریاضی مطالعه داشته باشیم.

خواهشا شما بگویید ما چه کنیم؟

پاسخ:
من میام مدرسه . بیا پیشم یه لیست کامل بهت می دم که بخونی

۰۸ مهر ۹۲ ، ۲۲:۲۶ یکی از دانش آموزان شاکی فرزانگان 7

با سلام

می خواستم بپرسم به نظر شما که معلم المپیاد هستید آیا می شه بدون شرکت در کلاس های المپیاد با مطالعه در منزل موفق بشویم؟

مدرسه فرزانگان 7 شرایطی برای کلاس ها گذاشته اند که بسیاری از دانش آموزان قادر به شرکت در کلاس ها نیستند.

اگه می شه لطفا کتاب یا سایت خاصی که برای این کار مناسب باشد به ما معرفی کنید...

باتشکر

پاسخ:
سلام . می شه دقیق تر بگی چه شرایطی گذاشتن ؟
می شه موفق شد . اما کار خیلی سخت تره . چون تعداد کتاب ها زیاد . اما سوالهای خوبش محدود است .
در ضمن نحوه ی صحیح خوندن و کار کردن هم خیلی مهم است .
کتاباتون خیلی عالی اندمرسی
ممنون وبلاگتون خیلى خوبه
چرا المپیاد های ریاضی (مرحله های اول و دوم ) را برداشتید
پاسخ:
اشتباه شده بود . دوباره گذاشتمش. مرسی که خبر دادی . 

وقتی برای دانلود اقدام میکنم

پیام میدهد که پهنای باند به پایان رسیدهو اما این طور نیست، شاید سایت من را محدود میکنم،چگونه دانلود کنم؟

 

پاسخ:
از همین امروز مشکل حل شد و می تونید دانلود کنید.
۱۶ خرداد ۹۲ ، ۱۵:۵۶ احمد بابایی
خوب بود ولی بهتر است همه ی کتاب ها را برای دانلود قرار دهید .
باتشکر.
پاسخ:
تعدادی از کتاب ها در حال چاپ است . به همین علت امکان قرار دادن آنها وجود نداشت .
تعدادی از کتاب ها را هم نداشتم .
ممنون می شوم اگر کتاب هایی داشتید در اختیار من قرار دهید تا برای استفاده ی همه ی دانش اموزان قرار دهم.

با تشکر.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">